2012 – 2015

 

 

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunek:  Pedagogika (studia stacjonarne I stopnia)

Specjalność: Pedagogika rodziny z poradnictwem pedagogicznym

Stopień: Licencjat

 

2015

 

Egzamin licencjacki – tytuł pracy: „Funkcjonowanie w rolach rodzicielskich osób współuzależnionych od alkoholu“.

Promotor : dr hab. Maria Barbara Styk, prof. KUL

 

2015-2017                   

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunek: Pedagogika (studia stacjonarne II stopnia)

Specjalność: Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny

Tytuł: Magister

 

 

2017

 

Egzamin magisterski – tytuł pracy: „Obraz macierzyństwa kobiet o różnym poczuciu tożsamości płciowej“.

Promotor : dr hab. Danuta Opozda

 

 

Moje zainteresowania naukowe dotyczą:

  • psychopedagogicznych uwarunkowań pełnienia ról rodzinnych
  • rodziny w ujęciu systemowym
  • poczucia tożsamości płciowej; wpływu poczucia kobiecości i męskości na relacje rodzinne; wychowania do roli płciowej

 

Kontakt:

skoczek.j@wp.pl

Autor: Justyna Marcinkowska
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2017, godz. 17:54 - Justyna Marcinkowska