Nagrody

 

 1. Wyróżnienie Dziekana Wydziału Teologii za pełne zaangażowania pełnienie funkcji kuratora Koła Naukowego Studentów Instytutu Nauk o Rodzinie w roku akademickim 2006/2007
 2. Laureat VI finału konkursu „Pedagog Roku 2006/2007”
 3. Nagroda indywidualna IV stopnia Rektora KUL za przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej i wyników kształcenia, 18 grudnia 2009 roku
 4. Medal Komisji Edukacji Narodowej, 16 października 2011 roku
 5. Nagroda zespołowa III stopnia Rektora KUL za wybitną działalność organizacyjną, 20 grudnia 2011 roku
 6. Nagroda Rektora KUL, grudzień 2013 roku
 7. Nagroda Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną, 17 grudnia 2014 roku
 8. Wyróżnienie, kategoria: Wydarzenie roku akademickiego 2015/2016 w związku z przyznaniem kierunkowi studiów praca socjalna certyfikatu Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, 3 czerwca 2016 roku

 Ocena jednostki

 

W okresie swej pracy w KUL otrzymałem następujące noty w ramach oceny jednostki:

 

 1. za okres 2006-2008: kategoria „B”
 2. za okres 2009-2012: kategoria „A”
 3. za okres 2010-2012: kategoria „A” z wyróżnieniem
 4. za okres 2013-2014: ocena wyróżniająca
Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016, godz. 01:04 - Jarosław Jęczeń