Książki

 

 

 

 

 

 

 

RODZAJE STUDIÓW:

 

 

  

 

 

Stacjonarne STUDIA I STOPNIA

 

Trzyletnie studia licencjackie; studenci mają możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej, dającej uprawnienia do nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej, oraz/lub specjalizacji Języki specjalistyczne.

 

Kształcenie na studiach I stopnia przebiega dwutorowo: w grupach dla zaawansowanych oraz dla początkujących.

 

 

 

Stacjonarne STUDIA II STOPNIA

 

Dwuletnie studia magisterskie; dla absolwentów studiów I stopnia filologii germańskiej, lingwistyki stosowanej ze specjalnością język niemiecki oraz kolegiów nauczycielskich. Studenci mają możliwość uzyskania specjalizacji nauczycielskiej, dającej uprawnienia do nauczania języka niemieckiego w gimnazjum i szkołach średnich, oraz/lub specjalizacji translatologicznej.

 

 

 

STUDIA DOKTORANCKIE

 

Czteroletnie studia dostępne dla absolwentów studiów magisterskich prowadzone w systemie dziennym i zaocznym.

 

 

 

SPECJALIZACJE

 

Języki specjalistyczne (studia I stopnia)

 

Specjalizacja oferuje szereg przedmiotów przygotowujących do pracy tłumacza i umożliwia nabycie fachowego słownictwa z takich dziedzin jak: prawo, biznes i ekonomia, nauki matematyczno-przyrodnicze i informatyka, nauka i technika, turystyka i hotelarstwo.

 

Specjalizacja nauczycielska (studia I i II stopnia)

 

Specjalizacja nadaje ministerialne uprawnienia do nauczania języka niemieckiego w szkole na wszystkich etapach edukacyjnych: w szkole podstawowej (studia I stopnia), gimnazjum i szkołach średnich (studia II stopnia). Ułatwia ponadto podjęcie pracy w szkołach językowych.

 

Specjalizacja translatologiczna (studia II stopnia)

 

Na studiach II stopnia studenci nabywają wszechstronne umiejętności w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych dzięki szeregowi przedmiotów takich jak: tłumaczenie prawnicze i ekonomiczne, naukowo-techniczne, tłumaczenie ustne konsekutywne oraz symultaniczne, przekład literatury pięknej.

 

Dla wszystkich studentów, niezależnie od wybranej specjalizacji, przedmiotem obowiązkowym jest warsztat tłumacza przysięgłego

 

 

PROGRAM STUDIÓW

 

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia doktoranckie

 

 

Zajęcia odbywają się w języku niemieckim i ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności praktycznych.

 

 

Każdemu przedmiotowi przyporządkowane są punkty ECTS - łącznie student powinien uzyskać 30 punktów w każdym semestrze. Punktacja umożliwia m. in. zaliczenie wybranego semestru podczas studiów na uczelniach zagranicznych, w tym w programie ERASMUS+.

 

Studia I stopnia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej - licencjackiej i egzaminem dyplomowym oraz uzyskaniem specjalizacji nauczycielskiej (uprawniającej do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych) oraz/lub specjalizacji Języki specjalistyczne; studia II stopnia - przygotowaniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim oraz uzyskaniem specjalizacji nauczycielskiej uprawniającej do nauczania języka niemieckiego w gimnazjum i w szkołach średnich oraz/lub specjalizacji translatologicznej.

 

Dobre przygotowanie językowe i merytoryczne daje absolwentom studiów II stopnia możliwość kontynuowania nauki na studiach doktoranckich. Szeroki zakres badań literaturoznawczych, kulturoznawczych i językoznawczych podejmowanych przez samodzielnych pracowników naukowych IFG otwiera drogę do napisania dysertacji odpowiednio do zainteresowań naukowych doktoranta.

 

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE O INSTYTUCIE

 

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji Instytutu przygotowanej przez Koło Naukowe Germanistów TUTAJ

 

 książki

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2018, godz. 15:30 - Sylwia Mitko