Kierownik Katedry
dr. hab. Andrzej Podraza, prof. KUL
e-mail: podraza@kul.pl

Pracownicy Katedry
dr Beata Piskorska, adiunkt
e-mail: bpiskorska@kul.pl

dr Wojciech Gizicki, adiunkt
e-mail: wojciech.gizicki@kul.pl

dr Marcin Kosienkowski, adiunkt

e-mail: kosienkowski@kul.lublin.pl

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2014, godz. 10:06 - Andrzej Podraza