prof. dr hab. Marian Żukowski - p.o. Kierownika Katedry

Kontakt: marian.zukowski@kul.pl

Konsultacje: czwartki, godz. 9.10 - 10.40 (C-430)

 

dr Maria Paździor, adiunkt

Dr Maria Paździor ukończyła  Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki na Politechnice Lubelskiej w 2003r. W 2008 r. uzyskała stopnień doktora nauk ekonomicznych  w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2004– 2013 wykładała w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Od 2013 roku pracownik naukowy na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II.

Zainteresowania badawcze związane są z obszarem zarządzania finansami.

Kontakt: maria.pazdzior@kul.pl

Konsultacje: czwartki, godz. 9.10 - 9.40 [tydzień B] oraz czwartki, godz. 10.00 - 12.30 [tydzień A] (C-424)

 

mgr Zdzisław Adam Błasiak, wykładowca

Absolwent KUL oraz Politechniki Poznańskiej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki informatyki ekonomicznej (w tym zwłaszcza projektowania systemów informatycznych oraz informatyzacji administracji publicznej), statystycznej i ekonometrycznej analizy danych, metodologii ekonomii (ze szczególnym uwzględnieniem prakseologicznego podejścia szkoły austriackiej) oraz ekonomii sektora publicznego (finanse publiczne, polityka rozwoju). Stały współpracownik Referatu Teleinformatycznego KUL, laureat nagród Rektora KUL JPII za prace w zakresie informatyzacji uczelni.

Kontakt: adamb@kul.pl

Konsultacje: czwartki, godz. 10.50 - 12.20 (C-424 lub C-421) 

 

Autor: Zdzisław Błasiak
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2017, godz. 01:51 - Zdzisław Błasiak