Regulamin praktyk 2012 I stopień nowa edycja

Regulamin praktyk 2012 II stopień nowa edycja

 

Pedagogika specjalna regulamin praktyk I i II stopnia

 

OPIEKUNOWIE PRAKTYK POWOŁANI W ROKU 2015/16

W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI:

 

Opiekunowie praktyk na kierunku pedagogika:

  • dr Wiesław Partyka – opiekun praktyk na niestacjonarnych studiach z zastosowaniem metody e-learningu
  • s. dr Loyola Opiela i dr Małgorzata Łobacz – opiekunowie praktyk na I roku stacjonarnych studiów I stopnia
  • dr Aleksandra Borowicz i dr Renata Kołodziejczyk – opiekunowie praktyk na II roku stacjonarnych studiów I stopnia
  • dr Dorota Bis i dr Marta Buk-Cegiełka – opiekunowie praktyk na III roku stacjonarnych studiów I stopnia
  • dr Iwona Szewczak dr Elżbieta Stoch - opiekunowie praktyk na I roku stacjonarnych studiów II stopnia

Opiekunowie praktyk na kierunku pedagogika specjalna:

  • dr Aleksandra Borowicz (praktyka po I roku studiów I stopnia)
  • dr Renata Kołodziejczyk (praktyka po II roku studiów I stopnia)
  • dr Agnieszka Linca-Ćwikła (praktyka śródroczna na III roku studiów I stopnia)
  • dr Katarzyna Uzar-Szcześniak – (praktyka po I roku studiów II stopnia);
Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2016, godz. 09:14 - Marek Jeziorański