Wzory dokumentów - link

 

Regulamin praktyk 2012 I stopień nowa edycja

Regulamin praktyk 2012 II stopień nowa edycja

 

Pedagogika specjalna regulamin praktyk I i II stopnia

 

OPIEKUNOWIE PRAKTYK POWOŁANI W ROKU 2017/18

W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI:

 

 

PEDAGOGIKA I˚ - studia licencjackie

Rok studiów

I

(praktyka ciągła po I roku – 30 h – 1 tydzień)

dr Małgorzata Łobacz

dr Magdalena Parzyszek

II

(praktyka ciągła po II roku - 120h – 4 tygodnie)

dr Lidia Pietruszka

dr Anna Szudra-Barszcz

III

(praktyka śródroczna na III roku – 30h - 1 tydzień,

zw. ze specjalnością)

dr Marta Buk-Cegiełka

dr Ewelina Świdrak

 

PEDAGOGIKA II˚ - studia magisterskie                                      

Rok studiów

I

(praktyka dyplomowa

ciągła po I roku – 60 h – 2 tygodnie)

dr Elżbieta Stoch

 

E-PEDAGOGIKA I˚ - studia licencjackie

Rok studiów

I

(praktyka śródroczna na I roku – 30h)

 

dr Klaudia Martynowska

II

(praktyka ciągła po II roku - 120h – 4 tygodnie

 

dr Klaudia Martynowska

III

(praktyka śródroczna na III roku – 30h)

 

dr Klaudia Martynowska

 

E-PEDAGOGIKA II˚ - studia magisterskie                                  

Rok studiów

I

(praktyka dyplomowa

ciągła po I roku – 60 h – 2 tygodnie)

dr Klaudia Martynowska

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA I˚ - studia licencjackie

Rok studiów

 

I

(praktyka ciągła po I semestrze lub po I roku – 30h – 1 tydzień)

dr Aleksandra Borowicz

II

(praktyka ciągła po III semestrze lub po II roku – 120h – 4 tygodnie)

dr Renata Kołodziejczyk

III

(praktyka śródroczna w trakcie trwania VI semestru - 60h – 2 tygodnie)

dr Agnieszka Linca-Ćwikła

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA II˚ - studia magisterskie                

Rok studiów

I

(praktyka ciągła po I roku – 60h – 2 tygodnie)

dr Piotr Magier

 

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2018, godz. 11:21 - Marek Jeziorański