Dział Studenckich Spraw Socjalnych

AL. RACŁAWICKIE 14

20-950 LUBLIN

  parter Collegium Norwidianum przy Al. Racławickich 14, 

 

 Przyjęcia interesantów:

 

poniedziałek, wtorek: 08.30 - 10.30, 11.15 - 13.15

środa: 11.15 - 13.15

czwartek, piątek: 08.30 - 10.30, 11.15 - 13.15

 

 pokoje CN-001, CN-001A, CN-001B, CN-002, 002A

 

numery telefonów

 

 

 zmiana_przyjeć interesantów Działu Studenckich Spraw Socjalnych od 25.10.2017 r.

 

Zmiana organizacji przyjęć interesantów Działu Studenckich Spraw Socjalnych od 18.09.2017 r.   

poniedziałek - piątek: 11.15 - 13.15

 

WNIOSKI O POMOC MATERIALNĄ MOŻNA SKŁADAĆ W DZIALE STUDENCKICH SPRAW

 

SOCJALNYCH OSOBIŚCIE LUB ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO.

 

 

        Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa,

Dział wzywa do jego uzupełnienia w terminie  7 dni od daty doręczenia wezwania

pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2017, godz. 08:10 - Izabela Mazur