mgr inż. Robert Wolanin

mgr inż. Robert Wolanin

 

       Licencjonowany makler papierów wartościowych. Dyrektor POK IDMSA w Lublinie. Kulisy funkcjonowania rynku kapitałowego poznawał w USA na najwiekszej giełdzie towarowej swiata Chicago Board of Trade. Dziś swoją wiedzą dzieli się ze studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zaś inwestorzy, których interesuje opinia Pana Roberta zawsze mogą ją poznać w lubelskim oddziale DM IDM SA. Ekspert Strefy Biznesu.

 

mgr Katarzyna Ziętek - Kwaśniewska

mgr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska


      Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska – absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie w 2006 roku z wyróżnieniem ukończyła studia na kierunku ekonomia. Dwukrotna stypendystka MEN za wybitne osiągnięcia w nauce. Pod koniec studiów współpracowała z firmą doradczą LogosConsulting, a po ich ukończeniu podjęła pracę w Katedrze Zastosowań Matematyki w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prowadzi zajęcia ze statystyki opisowej oraz matematyki ubezpieczeniowej. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień inwestycji finansowych, w tym w szczególności instrumentów pochodnych oraz pomiaru ryzyka inwestycyjnego.

 

 

dr Agnieszka Kozak

dr Agnieszka Kozak

 

       Psycholog pieniądza. Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Adiunkt w Instytucie Psychologii KUL, wykładowca w Instytucie Zarządzania i Marketingu KUL, na studiach MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu i Dublin City University, wykładowca w ramach programu Professional Diploma In Marketing certyfikowanego przez The Chartered Institute of Marketing oraz na podyplomowych studiach w zakresie Komunikacji i Negocjacji w Biznesie przy UMCS, dyrektor Centrum Badawczego w Instytucie Rozwoju Biznesu, członek International Association for Research In Economic Psychology.


       Trener i coach. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla zarządów i wyższej kadry menedżerskiej oraz szkolenia z kompetencji miękkich takich jak: asertywność, komunikacja, konflikty, motywacja, inteligencja emocjonalna, dyskusja moderowana i techniki sprzedaży. Ponadto specjalizuje się w badaniu motywacji pozafinansowej, rekrutacji i selekcji, wdrażaniu systemów oceny pracowników oraz udoskonalaniem komunikacji w organizacji.

 

mgr Zbigniew Obara

 

       Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych. Od 2008 roku analityk giełdowy Biura Maklerskiego Alior Banku, wcześniej analityk rynków finansowych w firmie Partnerzy Inwestycyjni.

Autor: Jakub Paruch
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2010, godz. 21:37 - Jakub Paruch