W informacjach medialnych z grudnia 2008 roku można było odnaleźć tytuły: Nowoczesne polskie dzieci, Polskie dzieci są coraz bardziej nowoczesne, czy też Wyprzedziliśmy Unię w dostępie dzieci do Internetu. Ten optymizm doniesień medialnych płynie z opublikowanych przez Eurobarometr (EB) badań programu „Bezpieczny Internet”[1]. Z europejskiej publikacji wynika, że 75% dzieci w UE w wieku od 6 do 17 lat korzysta już z Internetu, a w Polsce jeszcze więcej, bo 89%. Młodzi internauci stanowią w Polsce większą grupę, aniżeli ich rodzice (82%). Podobnie wygląda sprawa telefonów komórkowych: 63% dziesięciolatków w UE ma telefon komórkowy (w Polsce 75%), w tym 11% ma telefon z dostępem do Internetu (w Polsce 18%). Tym wynikiem młodzi Polacy zdystansowali rówieśników z takich krajów jak Niemcy (63%), Wielka Brytania (58%) czy Francja (50%). Te optymistyczne dane niosą jednak niepewność, jeśli chodzi o bezpieczeństwo tychże samych dzieci. Przedstawiają je wyniki badań przeprowadzone w środowisku rodziców. Sondaż Eurobarometru pokazuje, że aż 60% rodziców dzieci martwi się, że ich pociecha może stać się ofiarą uwodziciela internetowego, który zaprzyjaźnia się z dzieckiem, aby następnie wykorzystać je seksualnie. 54% rodziców obawia się, że ich dzieci mogą być szykanowane w sieci (np. zastraszane na stronach internetowych lub wiadomościami SMS-owymi). Z jednej więc strony cieszy fakt, że młodzi Polacy na dużą skalę korzystają z nowych technologii cyfrowych i dostrzegają jej pozytywną rolę w przekazie informacji, w edukacji, rozrywce, budowaniu globalnej-duchowej więzi z innymi ludźmi, z drugiej strony pojawiają się pytania typu: czy rodzice mogą zaufać swoim dzieciom surfującym po sieci, czy mogą być pewni, że rozmowa przez telefon komórkowy bądź przez internetowe komunikatory nie naraża ich na niebezpieczeństwo. Wyniki badań pokazują, iż dzieci są ogólnie świadome potencjalnego ryzyka w sieci, które może dotyczyć kwestii bezpieczeństwa, wirusów, dostępu do niepożądanych treści, kradzieży tożsamości i potencjalnie niepożądanego kontaktu z obcymi. Wiele dzieci zdaje sobie sprawę z tego, jakie powinny podejmować środki tożsamości. Są jednak i takie, które przyznały, iż podejmowały ryzykowne zachowania, a niektóre uznały, że były ofiarami molestowania i miały kontakt z obcymi. Zaniepokojenie wzbudza również fakt, że młodzi ludzie próbują sami rozwiązywać pojawiające się problemy w sieci, a do rodziców zwracają się o pomoc jedynie w ostateczności. Stąd nieodzowna jest w tym względzie edukacja medialna rodziców i wychowawców oraz dzieci i młodzieży. Edukacji medialnej winna towarzyszyć większa świadomość w kwestiach dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu i nowoczesnych technologii, świadomość danych, jakie przedstawiają ośrodki typu Eurobarometr oraz zwrócenie uwagi na prymat porządku moralnego w przestrzeni medialnej, w jakiej znalazł się współczesny człowiek i rodzina.


 

[1] Towards a safer use of the internet for children in the EU – a parents’ perspective. Conducted by The Gallup Organization, Hungary upon the request of Directorate General Information Society and Media, Flash EB Series #248. 2008. Badania Eurobarometru wykonywane są na zlecenie Komisji Europejskiej od 1973 r. Każdorazowo zastosowana metodologia jest ta sama: w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej przeprowadzane są indywidualne wywiady (face-to-face) z reprezentatywną grupą 1000 dorosłych osób dobranych losowo. Raporty z badań publikowane są na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/eurobarometer/index_en.htm

Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2014, godz. 23:26 - Jarosław Jęczeń