SEMINARIUM NAUKOWE

Komunikacja interpersonalna i medialna 2014/2015

 

 

 

SEMINARIUM NAUKOWE

Komunikacja interpersonalna i medialna 2013/2014

 

Informacje dla seminarzystów:

 

Na Radzie INoRiPS 16 grudnia br. zostaną zatwierdzone tematy prac licencjackich. W związku z tym prosze semiarzystów o przyniesienie podań do podpisu na najbliższe seminarium naukowe w piątek 13 grudnia br.

 

Tematy prac licencjackich:

 

1.      Agnieszka Rola, Klimat porozumiewania się w małżeństwie przed i po aborcji, The communications climate in marriage before and after abortion

2.      Karolina Korba, Wizerunek kobiety w reklamie, The image of women in advertising

3.      Joanna Malec, Telefon komórkowy a kultura mobilna współczesnej młodzieży, The mobile phone and the moving culture of contemporary youth

4.      Emilia Marciniak, Komunikacja interpersonalna w rodzinie zrekonstruowanej, The interpersonal communications in reconstructed family

5.      Monika Jakubczyk, Zakłócenia w komunikacji interpersonalnej małżonków u podstaw zdrady małżeńskiej, Disturbance in the interpersonal communication of spouses and the marital infidelity

6.      Elżbieta Krzysztoń, Komunikacja interpersonalna i medialna w wychowaniu dzieci do życia seksualnego, Interpersonal communications and mass media in sexual education of children

7.      Kamil Sieńko, Subkultura hejterów we współczesnej przestrzeni medialnej, Haters' subculture in temporary mass media

8.      Agata Czerniak, Polska subkultura hip-hopu w relacjach interpersonalnych młodego pokolenia, Polish Hip-Hop subculture in the interpersonal communication of young generation

9.      Agnieszka Skolska, Cyber-exploitation w relacjach dorosłych, The cyber-exploitation in adultery relationship

10.  Paulina Krasucka, Asertywność w przestrzeni medialnej, The assertiveness in mass media

11.  Izabela Indyk, Komunikacja interpersonalna małżonków w okresie oczekiwania na dziecko, The interpersonal communication of spouses while waiting for a child.

Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2014, godz. 05:17 - Jarosław Jęczeń