SEMINARIUM NAUKOWE

Komunikacja interpersonalna i medialna 2016/2017

 

 

Fajda Aleksandra - Perswazja i manipulacja w kampaniach wyborczych

Hmielewski Łukasz - Wizerunek medialny Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie

Jakubowska Klaudia - Komunikacja bez przemocy w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie

Kłoda Judyta - Program „Rodzina 500 plus” w mass mediach

Krupa Alicja - Problem prostytucji nieletnich w kontekście współczesnych wzorców cielesności i seksualności na podstawie analizy czasopisma młodzieżowego „Bravo Girl”

Krupa Marta - Komunikacja w rodzinie zastępczej

Kuczyński Tomasz - Internetowe kluby samobójców - nowe zagrożenie w cyberprzestrzeni

Lubraniecka Agata - Wizerunek osoby niepełnosprawnej wchodzącej na rynek pracy

Pękala Edyta - Komunikacja interpersonalna z dzieckiem niewidomym

Sikora Paulina - Czas wolny w rodzinie a Internet

Strembska – Kozieł Martyna - Odpowiedzialność jako wartość w pracy socjalnej

Wasilak Anna - Formy pracy z dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na przykładzie placówki w Kijanach

Ziółkowska Weronika – Kryteria komunikacji interpersonalnej w communio personarum w świetle nauczania Kościoła

 

 

 

 

SEMINARIUM NAUKOWE

Komunikacja interpersonalna i medialna 2013/2014

 

Informacje dla seminarzystów:

 

Na Radzie INoRiPS 16 grudnia br. zostaną zatwierdzone tematy prac licencjackich. W związku z tym prosze semiarzystów o przyniesienie podań do podpisu na najbliższe seminarium naukowe w piątek 13 grudnia br.

 

Tematy prac licencjackich:

 

1.      Agnieszka Rola, Klimat porozumiewania się w małżeństwie przed i po aborcji, The communications climate in marriage before and after abortion

2.      Karolina Korba, Wizerunek kobiety w reklamie, The image of women in advertising

3.      Joanna Malec, Telefon komórkowy a kultura mobilna współczesnej młodzieży, The mobile phone and the moving culture of contemporary youth

4.      Emilia Marciniak, Komunikacja interpersonalna w rodzinie zrekonstruowanej, The interpersonal communications in reconstructed family

5.      Monika Jakubczyk, Zakłócenia w komunikacji interpersonalnej małżonków u podstaw zdrady małżeńskiej, Disturbance in the interpersonal communication of spouses and the marital infidelity

6.      Elżbieta Krzysztoń, Komunikacja interpersonalna i medialna w wychowaniu dzieci do życia seksualnego, Interpersonal communications and mass media in sexual education of children

7.      Kamil Sieńko, Subkultura hejterów we współczesnej przestrzeni medialnej, Haters' subculture in temporary mass media

8.      Agata Czerniak, Polska subkultura hip-hopu w relacjach interpersonalnych młodego pokolenia, Polish Hip-Hop subculture in the interpersonal communication of young generation

9.      Agnieszka Skolska, Cyber-exploitation w relacjach dorosłych, The cyber-exploitation in adultery relationship

10.  Paulina Krasucka, Asertywność w przestrzeni medialnej, The assertiveness in mass media

11.  Izabela Indyk, Komunikacja interpersonalna małżonków w okresie oczekiwania na dziecko, The interpersonal communication of spouses while waiting for a child.

Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2016, godz. 10:33 - Jarosław Jęczeń