studia_prawnicze_kul_2016_nr_3 (online)

 

 

Studia Prawnicze KUL 3/2016

SPIS TREŚCI

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Remigio Beneyto BERENGUER, LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA: ¿HAY NECESIDAD DE UNA NORMATIVA PARTICULAR SOBRE FUNDACIONES AUTÓNOMAS?

 

Łukasz DĄBROWSKI, Agencje antykorupcyjne na świecie – problemy prawne i organizacyjne

 

Agnieszka KANIA, Demoralizacja jako pojęcie kontrowersyjne. Uwagi na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

 

Elżbieta MAŁECKA, Działania edukacyjno-informacyjne Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako element budowania konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym

 

Grzegorz PASTUSZKO, Formuła zastępstwa głowy państwa w świetle art. 57 niemieckiej ustawy zasadniczej

 

Jarosław SZYMANEK, Dysfunkcje polskiego prawa i kierunki jego doskonalenia na etapie procesu ustawodawczego

 

MATERIAŁY I GLOSY

Sławomir ZWOLAK, Zasady prawa budowlanego

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Ustawa federalna o bezpieczeństwie (tłumaczenie Krystian Nowak)

 

RECENZJE

Katarzyna Holy, Prawo międzynarodowe publiczne wobec amnestii, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, ss. 310 (rec. Tomasz Lachowski)

 

SPRAWOZDANIA

 

Bezpieczeństwo prawne z perspektywy prawa administracyjnego”, 7 kwietnia 2016 r. (Kamil Mania)

Prawna ochrona życia, 6 maja 2016 (Agnieszka Bernecka)

Aktualne problemy prawa socjalnego, 13 maja 2016 r. (Kamil Mania)

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego  i Administracji KUL, styczeń – marzec 2016 r. (Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz)

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2017, godz. 18:09 - Zuzanna Gądzik