Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na filologię germańską na stronie:

 

indeks

 

      Dla kandydatów        

 lub bezpośrednio:

studia I stopnia 

studia II stopnia

 

 

Instytut nie udziela informacji na temat zasad przyjęć na studia.

Informacje te można uzyskać na powyższych stronach.


Dodatkowe informacje, jak również informacje o możliwości przeniesienia z innych uczelni, można uzyskać w Dziale Kształcenia pod numerem telefonu 81/445 41 37 oraz 445 42 16 a także w Dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych pod numerem telefonu 081/445 41 71.

 

 

 

 

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 02.05.2017, godz. 13:28 - Sylwia Mitko