Lex.Job.pl

 

Samorząd Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ma zaszczyt poinformować o nawiązaniu współpracy z portalem http://www.lexjob.pl

Portal jest "młody" i rozwojowy. Oferty pracy od pracodawców z dziedziny prawniczej i administracyjnej a już wkrótce także oferty pracy w organizacjach międzynarodowych idealne dla studentów i absolwentów miedzy innymi Europeistyki.

 

 

 

 

 

 

2017-01-09

Drogi studencie, wypowiedz się na temat swojej przyszłej kariery!

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w największym w Europie badaniu dotyczącym zagadnień związanych z edukacją i karierą!

Dzięki trendence Graduate Barometer każdego roku około 950 uczelni w całej Europie otrzymuje cenne dane na temat poziomu zadowolenia ich studentów. Nasza uczelnia również uczestniczy w badaniu w edycji 2016 roku. Około 280 000 studentów co roku ma swój wkład w kształtowanie przyszłości środowiska akademickiego i warunków pracy, poprzez określenie swoich celów i motywacji. Dzięki Twoim odpowiedziom pracodawcy i uczelnie pozyskają informacje o potrzebach nowego pokolenia w zakresie kształcenia i rynku pracy.

 

Czy też chcesz mieć w tym swój udział? Przejdź do badania, kliknij tutaj...

www.trendence-gradbarometer.eu

...i zdobądź szansę na wygranie:

  • 5 x 500 EUR voucher*
  • 10 x 200 EUR voucher*

 

*Wykorzystaj swój BestChoice voucher w ponad 70 sklepach internetowych. Możesz podzielić wygraną kwotę, robiąc zakupy w różnych sklepach partnerskich lub połączyć kilka voucherów.

Po zakończeniu kwestionariusza, będą na Ciebie czekać wyniki z zeszłorocznej edycji.

Twoje odpowiedzi są anonimowe, a dane podlegają ścisłej ochronie prawnej.

Twoja przyszłość ma prawo głosu! 

 

 

2015-12-01

Wybory do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL

Wszystkich zainteresowanych włączeniem się do aktywnego działania
na rzecz Naszego Uniwersytetu zachęcamy do zapoznania się
z Zarządzeniem Przewodniczącego Komisji Wyborczej Rady Studentów KUL
z dnia 25 listopada 2015 roku
w sprawie wyborów
do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL :)

 


wybory-do-parlamentu-uczelnianego-samorzadu-studentow-kul,art_49485.html 

2015-11-28

"Szlachetna Paczka 2015" - Prawnicy i Przyjaciele vol. 2

 

 Zachęcamy do przyłączenia się do akcji! Razem możemy więcej :)

 

 

 

 

Wejdź w niżej podany link, zapoznaj się ze szczegółami i dołącz do nas. Im nas więcej tym lepiej :)

 

https://www.facebook.com/events/1677201989202708/ 

2015-11-26

1% na rzecz Fundacji Rozwoju KUL

 Drodzy Przyjaciele naszej Fundacji i Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest organizacją pożytku publicznego, której głównymi zadaniami są:
materialne wspieranie rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz jego przedsięwzięć w zakresie badań naukowych, kształcenia i wychowania młodzieży,
upowszechnianie wiedzy o roli, naukowym dorobku i znaczeniu KUL dla kultury chrześcijańskiej w Polsce i na świecie,
wspieranie wszelkich inicjatyw uznanych przez środowisko naukowe i zespoły badawcze KUL za znaczące dla rozwoju kulturalnego i gospodarczego kraju.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, promuje dokonania twórcze i naukowe oraz inspiruje prace naukowo-badawcze we współpracy z wieloma podmiotami.

Formy naszej działalności to przede wszystkim:
Akademickie Centrum Językowe,
księgarnie Fundacji Rozwoju KUL,
Lubelska Szkoła Biznesu,
Poradnia Zdrowia KUL,
projekty społeczne i badawcze finansowane ze środków krajowych i europejskich,
szkolenia, sympozja, konferencje.

  Od 20 lat współpracujemy z Fundacją Konrada Adenauera, tworząc we wspólnych działaniach forum dla dialogu politycznego i merytorycznej współpracy między różnymi grupami społecznymi. W tego typu aktywność angażujemy osobistości ze świata biznesu, polityki, nauki i Kościoła.

W latach 2007-2011 fundacja realizowała, w ramach środków krajowych i strukturalnych Unii Europejskiej wiele projektów w zakresie: HIV/AIDS, przeciwdziałania uzależnieniom, zjawiska euro sieroctwa i wykluczenia społecznego z powodu konfliktów z prawem.

  Od 2012 roku realizowane są dwa projekty innowacyjne, dające możliwości wypracowania nowych rozwiązań o charakterze społecznym w zakresie wspierania szans osób doświadczających konfliktu z prawem.
  Fundacja Rozwoju KUL podjęła również inicjatywę akademickiego wolontariatu międzypokoleniowego w ramach projektu „Jesteś między nami – Razem bez barier”, który z powodzeniem rozwija się w sferze promowania aktywności społecznej oraz kreowania rzeczywistości i wymiany międzypokoleniowej w środowisku akademickim.
  Fundacja Rozwoju KUL jest nowoczesną instytucją, która łączy w sobie cechy organizacji pozarządowej – skutecznie pozyskującej środki na własną działalność statutową – z cechami sprawnego przedsiębiorstwa typu non profit, które generuje środki na wsparcie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przychody z działalności gospodarczej pozwalają na prowadzenie inwestycji i ciągły rozwój Fundacji, z drugiej zaś strony dają możliwość finansowania projektów w obszarach niekomercyjnych, co jest realizacją jednego z najważniejszych celów, dla których utworzono tę instytucję.
  Jesteśmy wdzięczni za wszelką okazaną pomoc, pozwalającą na organizacyjne i materialne wspieranie naszych inicjatyw. Dziękujemy za wszelkie wsparcie i zapraszamy do współpracy osoby indywidualne, organizacje, podmioty gospodarcze do podejmowania wspólnych inicjatyw. Jedną z możliwych form wspierania statutowej działalności Fundacji Rozwoju KUL jest przekazanie 1 % podatku na działalność Fundacji. Będziemy wdzięczni za okazaną pomoc.

ks. dr Wojciech Pęcherzewski
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju KUL

 

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
pokój C-234, II piętro
tel. 81 445 32 34
tel./fax 81 533 22 65
www.fundacjarozwoju.kul.pl 
e-mail: fundacjarozwoju@kul.pl 
nr konta bankowego: 86 1540 1144 2001 6402 7007 0002
KRS: 0000085223

 

Osoby zainteresowane przygotowaniem rozliczenia podatkowego za rok 2013 w zamian za przekazanie 1% na rzecz Fundacji Rozwoju KUL mają możliwość skorzystania z bezpłatnego dyżuru pracowników księgowości. Dyżur będzie się odbywać od 1 marca 2014 r. do końca kwietnia w poniedziałki i środy w godzinach 13:00-17:00 w siedzibie Fundacji C-231

 

 

2014-02-20