sekcja_promocji.jpg

Koordynator

Aleksander Robert Radliński

alekradlinski@gmail.com

 

Sekcja Promocji WPPKiA zajmuje się przede wszystkim kształtowaniem pozytywnego wizerunku Wydziału poprzez koordynowanie wszelkich działań promocyjnych. W głównej mierze sekcja zajmuje się reklamą i promocją w mediach, prowadzeniem prezentacji w szkołach średnich, produkcją materiałów promocyjnych. Ponadto, do jej zadań należy współorganizowanie uroczystości promujących WPPKiA, współpraca z instytucjami z otoczenia zewnętrznego a także prowadzenie wydziałowej strony WWW oraz fanpage. Sekcja promocji współdziała z Działem Promocji i Kontaktów Społecznych KUL w zakresie promocji Uczelni.

 

 

 

Autor: Michał Wiśniewski
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2016, godz. 11:55 - Karolina Wyszyńska