BADANIA NAUKOWE

spol.jpg

     

 

       Pracownicy Instytutu realizują tematy z następujących specjalności naukowych:

 

      Realizacja wymienionych specjalności naukowych służy rozwojowi kwalifikacji naukowych młodych pracowników Instytutu w zakresie prowadzenia nowych badań również we współpracy międzynarodowej, oraz rozwijania nowych metod dydaktycznych (wykorzystanie instrumentów kształcenia na odległość), podjęcia działań projektowych głównie w ramach EFS i innych środków przeznaczonych na rozwój nauki w Unii Europejskiej.

 

 
Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2015, godz. 00:19 - Leszek Wojtowicz