Instytut Socjologii KUL – studia doktoranckie

(stacjonarne i niestacjonarne) 


 

Zapraszamy na studia doktoranckie w Instytucie Socjologii KUL

 


 Plan zajęć obowiązkowych dla całego roku

 

I SEMESTR 2017/2018

Godz. 09.10-12.20 będą się odbywały seminaria doktoranckie

(ostatnie seminarium w styczniu w godz. 10.00-12.25).

 

Seminaria doktoranckie będą się odbywały w następujących salach:

Filozofia społeczna - dr hab. A. Jabłoński, prof. KUL, C-318

Socjologia grup etnicznych - dr hab. J. Plewko, C-354

Katolicka nauka społeczna i socjologia gospodarki - ks. dr hab. S. Fel, prof. KUL, C-306

Mikrostruktury społeczne i teorie socjologiczne - prof. dr hab. S. Partycki, C-321

Socjologia makrostruktur i ruchów społecznych - ks. dr hab. J. Szymczyk, prof. KUL, C-349

Socjologia prawa i prawa człowieka - dr hab. K. Motyka, prof. KUL, C-347

Antropologia społeczna - dr hab. A. Szafrański, C-352

Socjologia moralności – dr hab. G. Adamczyk C-346

Socjologia partycypacji społecznej – dr hab. W. Szymczak C-304

 

Rok I

„Zarys teorii grupy i zmiany społecznej” (konwersatorium) - prof. dr hab. Sławomir Partycki (kończy się zaliczeniem na ocenę):

 • 21.10.2017 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-304
 • 18.11.2017 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-304
 • 09.12.2017 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-304
 • 13.01.2018 r., (sobota) godz. 13.20-15.45, s. C-304

 

 

„Dydaktyka w szkole wyższej” (wykład) – dr Magdalena Marzec-Jóźwicka (kończy się egzaminem):

 • 21.10.2017 r., (sobota) godz. 16.40-19.05, s. C-304
 • 18.11.2017 r., (sobota) godz. 16.40-19.05, s. C-304
 • 09.12.2017 r., (sobota) godz. 16.40-18.15, s. C-304

 

Rok II i III tylko niestacjonarne

 

 „Praktyczne aspekty prowadzenia ilościowych badań terenowych w socjologii” (konwersatorium) –

dr hab. Grzegorz Adamczyk (kończy się zaliczeniem na ocenę):

 • 21.10.2017 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-318
 • 18.11.2017 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-318
 • 09.12.2017 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-318
 • 13.01.2018 r., (sobota) godz. 13.20-15.45, s. C-318

 

Rok II

„Emisja głosu” (konwersatorium do wyboru) – dr Renata Kołodziejczyk

(kończy się zaliczeniem na ocenę):

 • 08.12.2017 r., (piątek) godz. 16.40-20.40, s. C-307
 • 09.12.2017 r., (sobota) godz. 16.40-20.40, s. C-306
 • 13.01.2018 r., (sobota) godz. 15.50-19.50, s. C-306

 

Rok IV *

„Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej” (konwersatorium do wyboru) - dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL

(kończy się zaliczeniem na ocenę):

 • 21.10.2017 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-306
 • 18.11.2017 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-306
 • 09.12.2017 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-306
 • 13.01.2018 r., (sobota) godz. 13.20-15.45, s. C-306

 

„Ekonomia” (konwersatorium do wyboru) - prof. dr hab. Marian Żukowski, (kończy się zaliczeniem na ocenę):

     ZAWIESZONE

 

*Studenci wybierają 1 konwersatorium: Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej lub Ekonomia, zapisy u osób prowadzących.

 

Dodatkowo studenci II i III roku st. stacjonarnych doktoranckich wybierają konwersatoria do wyboru.

 

 

  

 

II SEMESTR 2017/2018

Godz. 09.10-12.20 będą się odbywały seminaria doktoranckie

(ostatnie seminarium w maju w godz. 10.00-12.25).

 

Seminaria doktoranckie będą się odbywały w następujących salach:

Filozofia społeczna - dr hab. A. Jabłoński, prof. KUL, C-318

Socjologia grup etnicznych - dr hab. J. Plewko, C-354

Katolicka nauka społeczna i socjologia gospodarki - ks. dr hab. S. Fel, prof. KUL, C-306

Mikrostruktury społeczne i teorie socjologiczne - prof. dr hab. S. Partycki, C-321

Socjologia makrostruktur i ruchów społecznych - ks. dr hab. J. Szymczyk, prof. KUL, C-349

Socjologia prawa i prawa człowieka - dr hab. K. Motyka, C-347

Antropologia społeczna - dr hab. A. Szafrański, C-352

Dyskurs i opinia publiczna – dr hab. R. Szwed, C-348

Socjologia moralności – dr hab. Grzegorz Adamczyk, C-346

Socjologia partycypacji społecznej – dr hab. Wioletta Szymczak, C-304

 

Rok I

„Etyka badań naukowych” (wykład) – dr hab. Wioletta Szymczak (kończy się egzaminem)

 

 • 16.03.2018 r., (piątek) godz. 15.00-19.00, s. C-304
 • 13.04.2018 r., (piątek) godz. 15.00-19.00. s. C-304
 • 11.05.2018 r., (piątek) godz. 15.00-19.00, s. C-304

 

 

„Elementy socjologii makrostruktur i współczesnych ruchów społecznych” (konwersatorium) - dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL (kończy się zaliczeniem na ocenę)

 

 • 17.02.2018 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-304
 • 17.03.2018 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-304
 • 14.04.2018 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-304
 • 12.05.2018 r., (sobota) godz. 13.20-15.45, s. C-304

 

Rok II i III (tylko dla niestacjonarnych)

„Badania jakościowe w socjologii” (konwersatorium) – dr hab. Robert Szwed

(kończy się zaliczeniem na ocenę)

 

 • 17.02.2018 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-306
 • 17.03.2018 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-306
 • 14.04.2018 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-306
 • 12.05.2018 r., (sobota) godz. 13.20-15.45, s. C-306

 

Rok IV (tylko dla niestacjonarnych)

The concept of autonomy in European modernity” (wykład monograficzny w j. angielskim) – ks. dr Maciej Hułas (kończy się zaliczeniem na ocenę):

 

 • 17.02.2018 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-318
 • 17.03.2018 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-318
 • 14.04.2018 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-318
 • 12.05.2018 r., (sobota) godz. 13.20-15.45, s. C-318

  

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2018, godz. 01:11 - Tomasz Peciakowski