Instytut Socjologii KUL – studia doktoranckie

(stacjonarne i niestacjonarne) 


 

Ogłoszenia

 

 

Zapraszamy na studia doktoranckie w Instytucie Socjologii KUL

 

 


 Plan zajęć obowiązkowych dla całego roku

 

II SEMESTR 2016/2017
Godz. 09.10-12.20 będą się odbywały seminaria doktoranckie
(ostatnie seminarium w maju w godz. 10.00-12.25).

 

Seminaria doktoranckie będą się odbywały w następujących salach:
Filozofia społeczna - dr hab. A. Jabłoński, prof. KUL, C-318
Socjologia grup etnicznych - dr hab. J. Plewko, C-354
Katolicka nauka społeczna i socjologia gospodarki - ks. dr hab. S. Fel, prof. KUL, C-306
Mikrostruktury społeczne i teorie socjologiczne - prof. dr hab. S. Partycki, C-321
Socjologia makrostruktur i ruchów społecznych - ks. dr hab. J. Szymczyk, prof. KUL, C-349
Socjologia wiedzy i edukacji - dr hab. M. Zemło, C-326
Socjologia prawa i prawa człowieka - dr hab. K. Motyka, prof. KUL, C-347
Antropologia społeczna - dr hab. A. Szafrański, C-352
Dyskurs i opinia publiczna – dr hab. R. Szwed, C-348
Socjologia moralności – dr hab. Grzegorz Adamczyk, C-346
Socjologia partycypacji społecznej – dr hab. Wioletta Szymczak, C-304

 

Rok I
„Etyka badań naukowych” (wykład) – dr hab. Wioletta Szymczak (kończy się egzaminem)

- 17.03.2017 r., (piątek) godz. 15.00-19.00, s. C-304
- 21.04.2017 r., (piątek) godz. 15.00-19.00. s. C-304
- 12.05.2017 r., (piątek) godz. 15.00-19.00, s. C-304


„Elementy socjologii makrostruktur i współczesnych ruchów społecznych” (konwersatorium)
– ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL (kończy się zaliczeniem na ocenę):
- 18.02.2017 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-304
- 18.03.2017 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-304
- 22.04.2017 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-304
- 13.05.2017 r., (sobota) godz. 13.20-15.45, s. C-304


Rok II tylko dla niestacjonarnych
„Nowoczesne techniki dydaktyczne” (konwersatorium fakultatywne) – ks. dr Marek Wódka
(kończy się zaliczeniem na ocenę):
- 18.02.2017 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-321
- 18.03.2017 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-321
- 22.04.2017 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-321
- 13.05.2017 r., (sobota) godz. 13.20-15.45, s. C-321


Rok II tylko dla st. stacjonarnych i III tylko dla niestacjonarnych
„Badania jakościowe w socjologii” (konwersatorium) – dr hab. Robert Szwed
(kończy się zaliczeniem na ocenę):
- 18.02.2017 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-306
- 18.03.2017 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-306
- 22.04.2017 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-306
- 13.05.2017 r., (sobota) godz. 13.20-15.45, s. C-306

 

Rok IV
„The concept of autonomy in European modernity” (wykład monograficzny w j. angielskim)
– ks. dr Maciej Hułas (kończy się zaliczeniem na ocenę):
- 18.02.2017 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-318
- 18.03.2017 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-318
- 22.04.2017 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-318
- 13.05.2017 r., (sobota) godz. 13.20-15.45, s. C-318

 

Doktoranci stacjonarnych st. doktoranckich II i III roku mają również konwersatoria do wyboru.

 

Z listy konwersatoriów doktorant wybiera w każdym semestrze I, II i III roku studiów konwersatoria, w których nie uczestniczył w czasie studiów
II stopnia, tak by uzyskać łącznie w trakcie 6 semestrów 9 pkt. ECTS.
Doktorant dokonuje wyboru konwersatoriów biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) treści merytoryczne zajęć, które mogą być pomocne w przygotowywanej dysertacji doktorskiej;
b) język zajęć (polski/angielski); liczbę punktów ECTS; liczbę godzin, które chce w semestrze poświęcić na w/w zajęcia:

 

konwersatoria w języku polskim – 2 pkt. ECTS
konwersatoria w języku angielskim – 3 pkt. ECTS

 

Są dwa warianty wyboru konwersatoriów:
j. pol. + j. pol. + j. ang. + j. pol. = 9 pkt. ECTS/60 godz.
j. ang. + j. ang. + j. ang. = 9 pkt. ECTS/45 godz.

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2017, godz. 11:34 - Tomasz Peciakowski