XIII Seminarium Metodologiczne

 

Instytut Socjologii KUL oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego mają zaszczyt zaprosić do udziału w XIII spotkaniu Ogólnopolskiego Seminarium Metodologicznego (nie tylko) dla socjologów, które odbędzie się  22 lutego 2018 r., o godz. 16.00 w Gmachu Głównym KUL, sala GG-208. Gościem seminarium będzie dr hab. Anna Horolets (UW), która wygłosi wykład pt. Teren w antropologicznych badaniach mobilności przestrzennej. Seminarium ma charakter otwarty. Zapraszamy!

 

 

Zaproszenie: VII LSA, Współczesne oblicza bazaru

 

Już po raz siódmy zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową pod szyldem Lubelskich Spotkań Antropologicznych. W tym roku sympozjum zatytułowane Współczesne oblicza bazaru odbędzie się 18 kwietnia br. w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 marca.

 

                                     [zaproszenie         [formularz zgłoszeniowy] 

 

 

Spotkanie opłatkowe Instytutu Socjologii KUL

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich pracowników, studentów i przyjaciół Instytutu Socjologii KUL na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 18 grudnia br. o godz. 14.30 w sali C-618.       

                                                            [plakat]     

  

 

XXXV Dni Praw Człowieka: W 150-lecie urodzin Leona Petrażyckiego

 

Katedra Socjologii Prawa i Moralności KUL oraz Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Justica zapraszają na XXXV Dni Praw Człowieka pt. „Pluralizm prawny i prawa człowieka. W 150-lecie urodzin Leona Petrażyckiego”, które odbędą się w dniach 7-8 grudnia 2017 r. w Kolegium Jana Pawła II, aula C-1031.

 

      [plakat]       [zaproszenie]     

 

Zaproszenie: III Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii

 

W dniach 19-20 marca 2018 roku w Instytucie Socjologii KUL odbędzie się III Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii pt. "Na barkach Olbrzymów". Do uczestnictwa w wydarzeniu zapraszamy wszystkich doktorantów, którzy w swojej pracy naukowej odwołują się do torii i koncepcji zaproponowanych przez klasyków socjologii. Zachęcamy do nadsyłania formularzy zgłoszeniowych wraz z abstraktami wystąpień w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2017 r.

 [więcej]       

 

Seminarium: Polska kwestia miejska

 

Oddział Lubelski PTS we współpracy z Instytutami Socjologii KUL oraz UMCS zaprasza na seminarium naukowe Polska kwestia miejska, które odbędzie się 22 listopada 2017 r., w godz. 11.00-13.00 w sali C-618 (Collegium Jana Pawła II). Seminarium będzie przede wszystkim okazją do spotkania z dr. hab. Pawłem Kubickim (UJ) wokół jego książki "Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania” (2016).

W dyskusji udział wezmą: dr Janina Zabielska (Instytut Socjologii KUL), Cezary Hunkiewicz (założyciel Brain Damage Gallery w Lublinie) oraz  Piotr Choroś (dyrektor Biura Partycypacji Społecznej, Urząd Miasta Lublin). Spotkanie poprowadzi: dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS. Zapraszamy!

 

 

XII Seminarium Metodologiczne

 

Instytut Socjologii KUL oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego mają zaszczyt zaprosić do udziału w XII spotkaniu Ogólnopolskiego Seminarium Metodologicznego (nie tylko) dla socjologów, które odbędzie się 30 listopada 2017 r., o godz. 16.00 w Gmachu Głównym KUL, sala GG-208. Podczas spotkania, które będzie dotyczyć badaniom ewaluacyjnym, swoje wystąpienia wygłoszą: dr Krzysztof Piróg (UR) i dr hab. Dariusz Wadowski (KUL). Seminarium ma charakter otwarty.

 

 

Inauguracja roku

 

Rok akademicki 2017/2018 rozpocznie się 2 października 2017 r. uroczystą Mszą św. w Kościele Akademickim o godz. 9.00. Po Mszy św. odbędą się spotkania Dziekanów Wydziału Nauk Społecznych, Dyrektorów Instytutów i Opiekunów ze studentami I roku.

Studentów Instytutu Socjologii rozpoczynających naukę na I roku (socjologia I i II stopnia - studia stacjonarne, doradztwo kariery i doradztwo personalne I stopnia - studia stacjonarne) zapraszamy na godz. 10.30 do sali CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy). Do zobaczenia!

 

 

 

W stulecie urodzin - konferencja wokół myśli Jana Turowskiego

 

W bieżącym roku przypada setna rocznica urodzin Jana Turowskiego, wybitnego socjologa, który trwale zapisał się w historii rozwoju nauk społecznych w Polsce. Z tej okazji 25 października br. Instytut Socjologii KUL organizuje rocznicową konferencję naukową Więzi społeczne – Solidarność – Samorządność. Wokół myśli socjologicznej Jana Turowskiego (1917-2006) w stulecie urodzin. Sympozjum ma na celu przypomnienie, szczególnie młodszemu pokoleniu adeptów nauk społecznych, sylwetki i spuścizny naukowej naszego Profesora oraz dyskusję nad zagadnieniami należącymi do obszarów zainteresowań Turowskiego, które wciąż są niezwykle istotne dla rozumienia przemian współczesności.

 

 

 

 

  K a l e n d a r i u m   K U L    2 0 1 7 / 2 0 1 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Autor: _
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018, godz. 02:20 - Tomasz Peciakowski