Pracownicy IS KUL w Zarządzie Oddziału Lubelskiego PTS

 

Dr Małgorzata Szyszka została przewodniczącą Zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego! Do Zarządu OL weszli także inni nasi pracownicy: dr Tomasz Peciakowski, który objął funkcję sekretarza, oraz dr Krzysztof Jurek. Nowy, siedmioosobowy Zarząd Oddziału na kadencję 2017-2020 wyłoniony został 16 maja br. na zebraniu OL PTS. Wybrano także skład Komisji Rewizyjnej OL, w skład której weszli m.in. dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL oraz dr hab. Wioletta Szymczak.

 

 

Konferencja: O pracy socjalnej z osobami starszymi

 

Instytut Socjologii KUL i Sekcja Pracy Socjalnej PTS zapraszają na konferencję naukową pt. Praca socjalna z osobami starszymi w kontekście teorii i praktyki, która odbędzie się 13 czerwca 2017 r. w Collegium Jana Pawła II, sala C-1031. W sympozjum udział wezmą pracownicy naukowi, badacze oraz osoby, które na co dzień pracują z seniorami i na rzecz seniorów w ramach instytucji pomocy społecznej, ochrony zdrowia i edukacji. Zapraszamy!

[Więcej - Galeria] 

 

 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską IS KUL

 

Instytut Socjologii KUL, kierując się wolą uznania i chęcią promocji osiągnięć studentów IS na kierunku: socjologia i praca socjalna, ogłasza I Edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską, obronioną w roku akademickim 2016/2017. Zachęcamy studentów i promotorów do zgłaszania prac. Szczegóły w regulaminie:  > Regulamin     > Formularze

 

 

 

Konferencja w Nałęczowie

 

Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych KUL, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH oraz The Baltic International Academy zapraszają na XVIII Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: Wartości i nowoczesność w strategii odpowiedzialnego rozwoju. Nowe ścieżki rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, która odbędzie się w dniach 22-24 maja 2017 r. w Nałęczowie. Serdecznie zapraszamy!

[Więcej] 

 

 

VI Lubelskie Spotkania Antropologiczne

 

Katedra Socjologii Kultury i Religii KUL, Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu oraz Zakład Socjologii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zapraszają na VI Lubelskie Spotkania Antropologiczne pt. Antropologia narracji we współczesnej kulturze. Od zniewolenia do zbawienia, które odbędą się 10 maja 2017 r. w Collegium Jana Pawła II (w salach C-1031 i C-306). Polecamy!

[Więcej]

 

 

 Spotkanie naukowe: Ludzie w drodze

 

Zapraszamy na spotkanie naukowe pt. Ludzie w drodze - nowe spojrzenie na migracje. Międzynarodowe Centra "G.B. Scalabrini"oraz doświadczenie spotkania z migrantami i uchodźcami, które odbędzie się 9 maja br. o godz. 16, w sali C-618. Podczas spotkania nasi goście podzielą się refleksją naukową nad zagadnieniem migracji w dzisiejszym świecie, odnosząc się jednocześnie do swoich doświadczeń pracy z ludźmi „w drodze” w centrach "G.B. Scalabrini". Spotkanie odbędzie się w języku włoskim i będzie tłumaczone konsekutywnie.

 

 

Ogólnopolskie Seminarium Metodologiczne: XI spotkanie

 

Dnia 27 kwietnia 2017 r. odbędzie się kolejna odsłona Ogólnopolskiego Seminarium Metodologicznego (nie tylko) dla Socjologów. Gośćmi XI spotkania będą dr hab. Justyna Szulich-Kałuża (KUL), która wygłosi wykład Narracje wizualne w sieci z użyciem memów - praktyki badawcze, oraz dr hab. Piotr Witek (UMCS) z wykładem Metodologiczne problemy historii (audio)wizualnej. Po wykładach przewidziana została dyskusja. Spotkanie ma charakter otwarty, rozpocznie się o godz. 16.30 w sali GG-208. Zapraszamy!

 

 

II Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii

 

Zapraszamy na 2. edycję OSDS, w tym roku zatytułowaną Polska w socjologii - socjologia w Polsce, która odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia br. (w salach C-618 i C-306). Szczególnym rysem jest przyjęta przez organizatorów formuła wpisująca się w tradycję seminarium naukowego, pozwalająca na konfrontację autorskich projektów doktorantów z opiniami koleżanek i kolegów z innych ośrodków naukowych oraz z doświadczeniami Profesorów, uznanych reprezentantów socjologii. Wykład otwierający wygłosi prof. Andrzej Zybertowicz.

[Więcej]

 

Konkurs fotograficzny

 

Konkurs dla uczniów szkół licealnych na Najciekawsze Selfie Społeczne. Wybierz jedną z trzech kategorii: jakość, wartość, korzyść i daj nam znać! Do wygrania trzy Tablety Samsung Galaxy!

[Więcej]

 

 

Dni Społeczne: Homo interneticus?

 

O osobach uzależnionych od internetu, ich zdolnościach poznawczych, o cyberbezpieczeństwie, więziach społecznych i konstruowaniu tożsamości w sieci mówić będą zaproszeni prelegenci konferencji Homo interneticus? Człowiek (w) sieci, organizowanej przez Koło Studentów Socjologii, która odbędzie się w dniach 28-29 marca 2017 r. (w sali C-618, początek o godz. 9.30). Serdecznie zapraszamy!

[Więcej]

 

 

Ogólnopolskie Seminarium Metodologiczne: X spotkanie

 

fot. Wikimedia CommonsInstytut Socjologii KUL oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego mają zaszczyt zaprosić do udziału w X spotkaniu Ogólnopolskiego Seminarium Metodologicznego (nie tylko) dla Socjologów, które odbędzie się 30 marca 2017 r. w sali GG-208. Naszymi gośćmi będą dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ oraz dr Artur Wysocki (UMCS). Spotkanie poświęcone będzie metodzie biograficznej. Spotkanie ma charakter otwarty. Zapraszamy!

[Zobacz Galerię]  

 

 

Ks. prof. Roman Dzwonkowski uhonorowany odznaką "Bene merito"

 

Wieloletni pracownik Instytutu Socjologii KUL, autor licznych publikacji na temat Polonii i historii Kościoła katolickiego na Wschodzie, obecnie profesor emerytowany, ks. prof. Roman Dzwonkowski został uhonorowany przez Ministra Spraw Zagranicznych RP odznaką „Bene merito” za troskę o rodaków za granicą. Uroczystość wręczenia odznaki odbyła się 27 lutego br. i została poprzedzona wykładem ks. prof. Romana Dzwonkowskiego pt.: „Czy początek końca polskich mniejszości na Wschodzie?”. Księdzu Profesorowi składamy serdeczne gratulacje!

[Więcej] 

 

 

Nagroda Prezydenta RP dla ks. prof. Stanisława Fela
 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2016 roku, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został ks. prof. Stanisław Fel, dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL, kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej i pracownik Instytutu Socjologii. Dnia 23 lutego 2017 r. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał wręczenia odznaczeń. Gratulujemy! 

 [Zobacz Galerię]  

                        

                        

Ogólnopolskie Seminarium Metodologiczne: IX spotkanie

 

Instytut Socjologii KUL oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają na spotkanie z dr. hab. Grzegorzem Kaczyńskim, prof. US, który w ramach IX już spotkania Ogólnopolskiego Seminarium Metodologicznego (nie tylko) dla Socjologów wygłosi wykład pt. Konteksty społeczne i metody badawcze. Refleksje z badań jakościowych w Afryce i Europie. Seminarium odbędzie się 23 lutego o godz. 16.00 w sali GG-208. Spotkanie ma  charakter otwarty. Zapraszamy!

 [Zobacz Galerię]  

                        

 

Zaproszenia na konferencje w Instytucie Socjologii KUL

 
Polecamy uwadze wiosenne konferencje: 

II Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii (Polska w socjologii - Socjologia w Polsce; 3-4.04.2017 r.) - zgłoszenia do 5 marca;

► VI Lubelskie Spotkania Antropologiczne (Antropologia narracji we współczesnej kulturze. Od zniewolenia do zbawienia; 10.05.2017 r.) - zgłoszenia do 31 marca.

 

 

Spotkanie opłatkowe Instytutu Socjologii KUL

 

           

 

Instytut Socjologii KUL oraz Koło Studentów Socjologii KUL mają zaszczyt zaprosić na wigilijne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 19 grudnia o g. 14.00 w sali C-618. 

Zapraszamy serdecznie do przełamania się Opłatkiem i radosnego świętowania nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia w instytutowej Wspólnocie - Pracowników, Studentów i Doktorantów.

 [Zobacz Galerię]  

                        

 

Konferencja: XXXIV Dni Praw Człowieka

 

Katedra Socjologii Prawa i Moralności oraz Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej KUL zapraszają na obchody XXXIV Dni Praw Człowieka, w ramach których 13 grudnia 2016 r. odbędzie się konferencja „125 lat Rerum novarum i 50 lat Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka”. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 13.00 w Collegium Norwidianum, sala CN-208.

 

 

Seminarium: Współczesne ojcostwo

 

Sekcja Socjologii Rodziny PTS we współpracy z Instytutem Socjologii KUL zaprasza na seminarium naukowe pt. Współczesne ojcostwo, odbywające się w ramach cyklu "Od solidarności do kontraktu? Obrazy relacji rodzinnych". Seminarium odbędzie się 6 grudnia 2016 r. w godz. 11.00-14.00 w sali CTW-203. Zapraszamy serdecznie!

  [Zobacz Galerię]  

  

 

Pomoc dla dra Marka Gędka

 

Pracownik Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL Dr Marek Gędek od czterech lat walczy z bardzo rzadkim i agresywnym nowotworem. Do tej pory przeszedł już 11 operacji i żmudne leczenie. Pomimo choroby prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie i pracuje naukowo. Potrzebuje jednak wsparcia finansowego. Fundusze potrzebne na leczenie Marka Gędka zbiera Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia...  (więcej)

 

 

Ogólnopolskie Seminarium Metodologiczne: VIII spotkanie

 

Instytut Socjologii KUL oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego mają zaszczyt zaprosić na spotkanie z dr. hab. Jakubem Isańskim (UAM) w ramach VIII spotkania Ogólnopolskiego Seminarium Metodologicznego (nie tylko) dla Socjologów, które odbędzie się dnia 1 grudnia 2016 r. o godz. 16.00 w Gmachu Głównym KUL w sali 208 (II piętro). Gość wygłosi wykład pt. Pamiętniki osadników Ziem Zachodnich odczytane na nowo. Perspektywa autobiograficzna w analizie procesów migracyjnych i osadniczych. Spotkanie ma charakter otwarty. Zapraszamy!

   [Zobacz Galerię]  

 

 

Dzień Pracownika Socjalnego w Instytucie Socjologii KUL

 

Instytut Socjologii KUL zaprasza na konferencję Aktywizacja i integracja społeczna we współczesnej pracy socjalnej, która odbędzie się 28 listopada 2016 r. w ramach obchodów Dnia Pracownika Socjalnego. W programie konferencji przewidziane zostały spotkania z naukowcami, praktykami, pracownikami socjalnymi. Polecamy! 

 [Zobacz Galerię]  

 

 

Konferencja: Chrześcijaństwo a ekonomia

 

Międzynarodowa konferencja naukowa w 1050. rocznicę Chrztu Polski oraz w rocznice ogłoszenia encyklik społecznych św. Jana Pawła II "Laborem Exercens" (1981) i "Centesimus Annus" (1991) zatytułowana Chrześcijaństwo a ekonomia odbędzie się 25 listopada 2016 r. (piątek) w auli C-1031 KUL (Lublin, Al. Racławickie 14). Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

 [Zobacz Galerię]  

 

 

Konferencja: Inteligenckie spory o państwo

 

Katedra Filozofii Społecznej, Instytut Sądecko-Lubelski oraz Sekcja Socjologii Nauki PTS zaprasza na sympozjum naukowe Skumbrie w tomacie. Inteligenckie spory o państwo (program), które odbędzie się 17 listopada br. w sali C-1031, początek o godz. 11.00. Sympozjum jest zaproszeniem do dyskusji o tym, jak polska inteligencja na przestrzeni lat swojego istnienia odnosiła się do idei państwa, ale także do państwa realnego, w którym funkcjonowała.

 

 

Jubileusz prof. Sławomira Partyckiego

 

Zapraszamy na jubileusz 40-lecia pracy naukowej i społeczno-kulturalnej prof. dr hab. Sławomira Partyckiego, kierownika Katedry Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, połączony z konferencją naukową Społeczeństwo – Technologia – Gospodarka w świecie sieciowych powiązań. Ku przyszłości (program). Jubileusz Profesora rozpocznie się 15 listopada 2016 r. o godz. 14.00 w sali C-1031.  

 

 

Ogólnopolskie Seminarium Metodologiczne: VII spotkanie 

 

Instytut Socjologii KUL oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego mają zaszczyt zaprosić do udziału w VII spotkaniu Ogólnopolskiego Seminarium Metodologicznego (nie tylko) dla Socjologów, które odbędzie się dnia 27 października 2016 r. o godz. 17.00 w Gmachu Głównym KUL w sali 208 (II piętro). Wykład pt. Od przedmiotu badań do analizy wyników – dylematy i decyzje badacza na przykładzie terenowych badań jakościowych w Polsce, Meksyku, Ekwadorze i Stanach Zjednoczonych poprowadzi dr hab. Piotr Chomczyński (UŁ). Spotkanie poprowadzi dr hab. Krzysztof Motyka (prof. KUL). Spotkanie ma charakter otwarty. Zapraszamy!

  [Zobacz Galerię]  

 

 

Konferencja: o koncepcji człowieka Jana Pawła II i jej konsekwencjach

 

Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej KUL wraz z Fundacją Konrada Adenauera organizuje 24 października br. (poniedziałek) konferencję naukową Jana Pawła II antropologiczne podstawy ładu społecznego (program; plakat). Obok wykładów zaprezentowana zostanie niedawno opublikowana książka zatytułowana „Europa i jej antropologia polityczna. Człowiek jako droga historii – o filozofii Karola Wojtyły” oraz odbędzie się połączona z nią dyskusja panelowa. Gościem specjalnym będzie Prof. Dr Christoph Böhr. Zapraszamy!

 

 

Publikacja: Odkrywając dynamiczny trzeci wiek

 

Ukazała się książka Towards a Dynamic Third Age. Guidelines and Recommendations of the Erasmus+ BALL Project, której współredaktorem jest dr Monika Adamczyk. Książka, poświęcona tematyce starości, będąca efektem międzynarodowego projektu BALL (Be Active Through Lifelong Learning), ukazała się w czterech językach: polskim, angielskim, hiszpańskim i islandzkim. Na stronie projektu dostępne są wszystkie wersje językowe.

Zapraszamy do lektury! 

 

 

 Rozpoczęcie roku akademickiego 2016/2017

 

W poniedziałek 3 października zapraszamy studentów I roku studiów (I i II stopnia) na rozpoczęcie roku akademickiego 2016/2017.

 

 

1) Msza Św. w Kościele Akademickim KUL o godz. 9.00.

2) O godz. 10.30 zapraszamy do sali CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) na spotkanie z władzami Wydziału Nauk Społecznych.

3) Po spotkaniu wydziałowym, w sali C-318 (Collegium Jana Pawła II, III p.), odbędzie się spotkanie informacyjne z Dyrektorem i pracownikami Instytutu Socjologii KUL. Do zobaczenia!

 

 

XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny

 

Pracownicy Instytutu Socjologii KUL wzięli udział w 16. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, który odbył się w dniach 14-17 września 2016 r. w Gdańsku. Nasi przedstawiciele byli w sumie współorganizatorami trzech grup tematycznych i wygłosili sześć referatów. Streszczenia wystąpień można odnaleźć na stronie Zjazdu, a zdjęcia na profilu na Facebooku.

 

 

 

 

  K a l e n d a r i u m   K U L    2 0 1 6 / 2 0 1 7 

 

 

>> Aktualności IS KUL z roku akad. 2015/2016

Autor: _
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2017, godz. 02:59 - Tomasz Peciakowski