Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

 

Po Mszy św. (Kościół Akademicki, godz. 9.00) zapraszamy wszystkie pierwsze roczniki kierunków Socjologia (I i II stopnia) oraz Doradztwo kariery i doradztwo personalne I stopnia na spotkanie z Dyrektorem Instytutu oraz Opiekunami, które odbędzie się o godz. 10.30 w sali C-605 (Collegium Jana Pawła II, VI p.).

 

W dniach 1 - 5 października br. (poniedziałek - piątek) dla studentów I roku I stopnia zaplanowany został Tydzień adaptacyjny. W tym czasie dla studentów tych roczników nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

 

 

Pracownik IS KUL w Radzie CBOS

 

Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL został powołany przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w skład Rady Centrum Badania Opinii Społecznej. Będzie to druga kadencja ks. Szymczyka jako członka Rady CBOS. W 2016 r. został powołany na to stanowisko przez Panią Premier Beatę Szydło. Wręczenie nominacji miało miejsce 29 czerwca 2018 r. w Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Rada czuwa nad planami i jakością prac badawczych CBOS. W jej skład wchodzą specjaliści z siedmiu instytucji akademickich oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Premiera.

 

 

Zjazd Absolwentów Socjologii

 

Przy okazji Światowego Zjazdu Absolwentów KUL 9 czerwca 2018 r. odbyło się też spotkanie absolwentów socjologii. Ponad 100 osób zebrało się, by powspominać profesorów, egzaminy, aktywność w kole naukowym, przytoczyć anegdoty z życia studenckiego, dać wyraz temu, jak studia wpłynęły na ich późniejsze życie zawodowe. Najstarsi absolwenci, którzy pojawili się na spotkaniu, kończyli studia jeszcze w latach 50. XX w.!

                                                                                      [galeria

 

 

Konferencja IS KUL i US w Lublinie

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. "Rodzina-Rozwój-Partycypacja". Kierunki przemian społecznych, organizowaną przez Instytut Socjologii KUL, Urząd Statystyczny w Lublinie oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Lubelskiego, która odbędzie się 29 maja 2018 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (sala CTW-114).

 

                                [program]            [plakat

 

           

XIX Konferencja w Nałęczowie

 

Zapraszamy do udziału w obradach XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Nowe problemy e-gospodarki i e-społeczeństwa, współorganizowanej przez Katedrę Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, The Armenian Marketing Association i Fundację Edukacyjną "Transformacje". Konferencja odbędzie się w dniach 21-23 maja 2018 r. w Nałęczowie. 

                                                              [program]

 

 

Seminarium naukowe o narzeczeństwie

 

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe organizowane przez Sekcję Socjologii Rodziny PTS, Oddział Lubelski PTS i Instytut Socjologii KUL, na którym dr hab. Iwona Przybył (UAM Poznań) wygłosi referat pt. "Reguły zawiązywania i przebiegu narzeczeństwa: dyktat czy wybór?" będący przyczynkiem do dyskusji. Seminarium odbędzie się 17 maja 2018 r., CTW-204, godz. 9.30. Zapraszamy!

                                                                        [plakat

 

 

47. Dni Społeczne: Przestępczość XXI w.

 

Koło Studentów Socjologii KUL zaprasza na 47. Dni Społeczne podejmujące temat W cieniu współczesności - przestępczość XXI wieku, które odbędą się w dniach 24-26 kwietnia 2018 roku (sala CTW-113). Konferencja podejmie problemy przestępczości zorganizowanej, cyberprzestępczości, reprywatyzacji (Jan Śpiewak ze stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa), zielonej kryminologii, łamania prawa autorskiego czy więziennictwa. Wśród gości badacze społeczni, kryminolodzy, reprezentanci służb policyjnych i śledczych, aktywiści społeczni. Szczególnie polecamy!

 

                                [program]            [plakat

 

 

XIV Seminarium Metodologiczne

 

W ramach tegorocznych, 47. Dni Społecznych zapraszamy na XIV już spotkanie Ogólnopolskiego Seminarium Metodologicznego (nie tylko) dla socjologów, które odbędzie się 25 kwietnia 2018 r., o godz. 16.00 w sali GG-208. Gościem seminarium będzie dr hab. Renata Szczepanik, prof UŁ, która wygłosi wykład pt. Odkrywanie karier instytucjonalnych recydywistów. Doświadczenie badań (jakościowych) w więzieniu.

 

 

VII LSA: Współczesne oblicza bazaru

 

W środę, 18 kwietnia 2018 r. w sali C-618 zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową Współczesne oblicza BAZARU w ramach VII Lubelskich Spotkań Antropolo-gicznych. Przedmiotem rozważań w ramach VII LSA będą m.in. komercjalizacja struktur społecznych, funkcje kultury konsumpcyjnej czy rytualizacja  konsumpcji, jej wpływu na jakość życia i religię. Serdecznie zapraszamy!   

 

                             [program]       [plakat]       [galeria

 

 

Spotkanie: wolontariat w Lublinie

 

Zapraszamy na spotkanie z dr Katarzyną Braun, prezesem honorowym Centrum Wolontariatu w Lublinie, współpracownikiem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, trenerem w zakresie zarządzania wolontariatem. Spotkanie pt. O wolontariacie w Lublinie słów kilka... odbędzie się 12 kwietnia br. (czwartek) w sali C-321 o godz. 13.30. Spotkanie ma charakter otwarty, poprowadzi je o. dr Marek Wódka, opiekun Wolontariuszy Instytutu Socjologii KUL.

 

 

III OSDS: Na barkach Olbrzymów

 

W dniach 19-20 marca br. Instytut Socjologii zaprasza na III Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii "Na barkach Olbrzymów", w którym wystąpienia młodych adeptów socjologii oceniane będą przez zaproszonych Profesorów, gości specjalnych konferencji. Pracowników, studentów i wszystkich przyjaciół Instytutu zapraszamy szczególnie na wieczorne "Spotkanie z Mistrzem" - ks. prof. Romanem Dzwonkowskim", które odbędzie się 19 marca, o godz. 18.00 w sali CTW-56. Polecamy!

                                                                                          [program] 

 

 

XIII Seminarium Metodologiczne

 

Instytut Socjologii KUL oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego mają zaszczyt zaprosić do udziału w XIII spotkaniu Ogólnopolskiego Seminarium Metodologicznego (nie tylko) dla socjologów, które odbędzie się  22 lutego 2018 r., o godz. 16.00 w Gmachu Głównym KUL, sala GG-208. Gościem seminarium będzie dr hab. Anna Horolets (UW), która wygłosi wykład pt. Teren w antropologicznych badaniach mobilności przestrzennej. Seminarium ma charakter otwarty. Zapraszamy!

 

 

Zaproszenie: VII LSA, Współczesne oblicza bazaru

 

Już po raz siódmy zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową pod szyldem Lubelskich Spotkań Antropologicznych. W tym roku sympozjum zatytułowane Współczesne oblicza bazaru odbędzie się 18 kwietnia br. w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 marca.

 

                                     [zaproszenie         [formularz zgłoszeniowy] 

 

 

Spotkanie opłatkowe Instytutu Socjologii KUL

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich pracowników, studentów i przyjaciół Instytutu Socjologii KUL na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 18 grudnia br. o godz. 14.30 w sali C-618.       

                                                            [plakat]     

  

 

XXXV Dni Praw Człowieka: W 150-lecie urodzin Leona Petrażyckiego

 

Katedra Socjologii Prawa i Moralności KUL oraz Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Justica zapraszają na XXXV Dni Praw Człowieka pt. „Pluralizm prawny i prawa człowieka. W 150-lecie urodzin Leona Petrażyckiego”, które odbędą się w dniach 7-8 grudnia 2017 r. w Kolegium Jana Pawła II, aula C-1031.

 

      [plakat]       [zaproszenie]     

 

Zaproszenie: III Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii

 

W dniach 19-20 marca 2018 roku w Instytucie Socjologii KUL odbędzie się III Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii pt. "Na barkach Olbrzymów". Do uczestnictwa w wydarzeniu zapraszamy wszystkich doktorantów, którzy w swojej pracy naukowej odwołują się do teorii i koncepcji zaproponowanych przez klasyków socjologii. Zachęcamy do nadsyłania formularzy zgłoszeniowych wraz z abstraktami wystąpień w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2017 r.

 [więcej]       

 

Seminarium: Polska kwestia miejska

 

Oddział Lubelski PTS we współpracy z Instytutami Socjologii KUL oraz UMCS zaprasza na seminarium naukowe Polska kwestia miejska, które odbędzie się 22 listopada 2017 r., w godz. 11.00-13.00 w sali C-618 (Collegium Jana Pawła II). Seminarium będzie przede wszystkim okazją do spotkania z dr. hab. Pawłem Kubickim (UJ) wokół jego książki "Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania” (2016).

W dyskusji udział wezmą: dr Janina Zabielska (Instytut Socjologii KUL), Cezary Hunkiewicz (założyciel Brain Damage Gallery w Lublinie) oraz  Piotr Choroś (dyrektor Biura Partycypacji Społecznej, Urząd Miasta Lublin). Spotkanie poprowadzi: dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS. Zapraszamy!

 

 

XII Seminarium Metodologiczne

 

Instytut Socjologii KUL oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego mają zaszczyt zaprosić do udziału w XII spotkaniu Ogólnopolskiego Seminarium Metodologicznego (nie tylko) dla socjologów, które odbędzie się 30 listopada 2017 r., o godz. 16.00 w Gmachu Głównym KUL, sala GG-208. Podczas spotkania, które będzie dotyczyć badaniom ewaluacyjnym, swoje wystąpienia wygłoszą: dr Krzysztof Piróg (UR) i dr hab. Dariusz Wadowski (KUL). Seminarium ma charakter otwarty.

 

 

Inauguracja roku

 

Rok akademicki 2017/2018 rozpocznie się 2 października 2017 r. uroczystą Mszą św. w Kościele Akademickim o godz. 9.00. Po Mszy św. odbędą się spotkania Dziekanów Wydziału Nauk Społecznych, Dyrektorów Instytutów i Opiekunów ze studentami I roku.

Studentów Instytutu Socjologii rozpoczynających naukę na I roku (socjologia I i II stopnia - studia stacjonarne, doradztwo kariery i doradztwo personalne I stopnia - studia stacjonarne) zapraszamy na godz. 10.30 do sali CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy). Do zobaczenia!

 

 

 

W stulecie urodzin - konferencja wokół myśli Jana Turowskiego

 

W bieżącym roku przypada setna rocznica urodzin Jana Turowskiego, wybitnego socjologa, który trwale zapisał się w historii rozwoju nauk społecznych w Polsce. Z tej okazji 25 października br. Instytut Socjologii KUL organizuje rocznicową konferencję naukową Więzi społeczne – Solidarność – Samorządność. Wokół myśli socjologicznej Jana Turowskiego (1917-2006) w stulecie urodzin. Sympozjum ma na celu przypomnienie, szczególnie młodszemu pokoleniu adeptów nauk społecznych, sylwetki i spuścizny naukowej naszego Profesora oraz dyskusję nad zagadnieniami należącymi do obszarów zainteresowań Turowskiego, które wciąż są niezwykle istotne dla rozumienia przemian współczesności.

 

 

 

 

  K a l e n d a r i u m   K U L    2 0 1 7 / 2 0 1 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Autor: _
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2018, godz. 11:26 - Tomasz Peciakowski