XXXVI Dni Praw Człowieka

 

W dniu 12 grudnia 2018 (środa) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła odbędą się kolejne, XXXVI Dni Praw Człowieka nt. Socjologia praw człowieka in statu nascendi. Wokół koncepcji Hanny Waśkiewicz i Adama Podgóreckiego. Temat tegorocznych Dni podyktowany został przypadającą w tym roku 20. i 25. rocznicą śmierci tych wybitnych uczonych, którzy jako pierwsi w Polsce postulowali (H. Waśkiewicz) i programowo uprawiali (A. Podgórecki) socjologię praw człowieka. Oboje stanowią także doskonały przykład uczonych, którym w trudnych dla naszej nauki czasach PRL udało się zachować niezależność i uczciwość intelektualną. Tegoroczne Dni Katedra Socjologii Prawa organizuje wspólnie z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytutem Sądecko-Lubelskim.                   

                   [więcej]   

 

 

Odszedł do Pana prof. Jerzy Rebeta

 

Z głębokim żalem informujemy, że 11 listopada 2018 roku odszedł od nas Pan Profesor Jerzy Rebeta. Pan Profesor był emerytowanym pracownikiem Wydziału Nauk Społecznych, politologiem, filozofem polityki, wieloletnim wykładowcą Instytutu Socjologii KUL. Msza św. żałobna zostanie odprawiona w dniu 16 listopada 2018 r. (piątek), o godz. 11.00, w Kościele Akademickim KUL w Lublinie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się bezpośrednio po mszy św. na cmentarzu w Lublinie, przy ul. Lipowej.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

 

 

Konferencja Instytutów Socjologii w Lublinie

 

Dzień po konferencji jubileuszowej, 26 października 2018 r., Instytut Socjologii KUL był gospodarzem Konferencji Instytutów Socjologii [KIS]. Dyrektorzy i przedstawiciele jednostek naukowo-dydaktycznych z całej Polski dyskutowali o wyzwaniach stojących przed polską socjologią w świetle wchodzącej w życie reformy szkolnictwa wyższego (tzw. Ustawy 2.0).

 

 

Konferencja Jubileuszowa z okazji 100-lecia socjologii w KUL

 

Wszystkich przyjaciół, absolwentów, pracowników i studentów Instytutu Socjologii KUL zapraszamy na Jubileuszową Konferencję pt. Socjologia Polska A. D. 2018. Tradycje - Kontynuacje - Innowacje, która odbędzie się 25 października 2018 r. w salach CTW-114 i CTW-217. Wśród wystąpień wielu gości z całej Polski, w programie także prezentacja Księgi Jubileuszowej Instytutu Socjologii.  

 

              [program]           [plakat]           [galerie: 1; 2; 3]          [wideo]

 

 

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

 

Po Mszy św. (Kościół Akademicki, godz. 9.00) zapraszamy wszystkie pierwsze roczniki kierunków Socjologia (I i II stopnia) oraz Doradztwo kariery i doradztwo personalne I stopnia na spotkanie z Dyrektorem Instytutu oraz Opiekunami, które odbędzie się o godz. 10.30 w sali C-605 (Collegium Jana Pawła II, VI p.).

 

W dniach 1 - 5 października br. (poniedziałek - piątek) dla studentów I roku I stopnia zaplanowany został Tydzień adaptacyjny. W tym czasie dla studentów tych roczników nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

 

 

Pracownik IS KUL w Radzie CBOS

 

Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL został powołany przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w skład Rady Centrum Badania Opinii Społecznej. Będzie to druga kadencja ks. Szymczyka jako członka Rady CBOS. W 2016 r. został powołany na to stanowisko przez Panią Premier Beatę Szydło. Wręczenie nominacji miało miejsce 29 czerwca 2018 r. w Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Rada czuwa nad planami i jakością prac badawczych CBOS. W jej skład wchodzą specjaliści z siedmiu instytucji akademickich oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Premiera.

 

 

Zjazd Absolwentów Socjologii

 

Przy okazji Światowego Zjazdu Absolwentów KUL 9 czerwca 2018 r. odbyło się też spotkanie absolwentów socjologii. Ponad 100 osób zebrało się, by powspominać profesorów, egzaminy, aktywność w kole naukowym, przytoczyć anegdoty z życia studenckiego, dać wyraz temu, jak studia wpłynęły na ich późniejsze życie zawodowe. Najstarsi absolwenci, którzy pojawili się na spotkaniu, kończyli studia jeszcze w latach 50. XX w.!

                                                                                      [galeria

 

 

Konferencja IS KUL i US w Lublinie

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. "Rodzina-Rozwój-Partycypacja". Kierunki przemian społecznych, organizowaną przez Instytut Socjologii KUL, Urząd Statystyczny w Lublinie oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Lubelskiego, która odbędzie się 29 maja 2018 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (sala CTW-114).

 

                                [program]            [plakat

 

           

XIX Konferencja w Nałęczowie

 

Zapraszamy do udziału w obradach XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Nowe problemy e-gospodarki i e-społeczeństwa, współorganizowanej przez Katedrę Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, The Armenian Marketing Association i Fundację Edukacyjną "Transformacje". Konferencja odbędzie się w dniach 21-23 maja 2018 r. w Nałęczowie. 

                                                              [program]

 

 

Seminarium naukowe o narzeczeństwie

 

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe organizowane przez Sekcję Socjologii Rodziny PTS, Oddział Lubelski PTS i Instytut Socjologii KUL, na którym dr hab. Iwona Przybył (UAM Poznań) wygłosi referat pt. "Reguły zawiązywania i przebiegu narzeczeństwa: dyktat czy wybór?" będący przyczynkiem do dyskusji. Seminarium odbędzie się 17 maja 2018 r., CTW-204, godz. 9.30. Zapraszamy!

                                                                        [plakat

 

 

47. Dni Społeczne: Przestępczość XXI w.

 

Koło Studentów Socjologii KUL zaprasza na 47. Dni Społeczne podejmujące temat W cieniu współczesności - przestępczość XXI wieku, które odbędą się w dniach 24-26 kwietnia 2018 roku (sala CTW-113). Konferencja podejmie problemy przestępczości zorganizowanej, cyberprzestępczości, reprywatyzacji (Jan Śpiewak ze stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa), zielonej kryminologii, łamania prawa autorskiego czy więziennictwa. Wśród gości badacze społeczni, kryminolodzy, reprezentanci służb policyjnych i śledczych, aktywiści społeczni. Szczególnie polecamy!

 

                                [program]            [plakat

 

 

XIV Seminarium Metodologiczne

 

W ramach tegorocznych, 47. Dni Społecznych zapraszamy na XIV już spotkanie Ogólnopolskiego Seminarium Metodologicznego (nie tylko) dla socjologów, które odbędzie się 25 kwietnia 2018 r., o godz. 16.00 w sali GG-208. Gościem seminarium będzie dr hab. Renata Szczepanik, prof UŁ, która wygłosi wykład pt. Odkrywanie karier instytucjonalnych recydywistów. Doświadczenie badań (jakościowych) w więzieniu.

 

 

VII LSA: Współczesne oblicza bazaru

 

W środę, 18 kwietnia 2018 r. w sali C-618 zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową Współczesne oblicza BAZARU w ramach VII Lubelskich Spotkań Antropolo-gicznych. Przedmiotem rozważań w ramach VII LSA będą m.in. komercjalizacja struktur społecznych, funkcje kultury konsumpcyjnej czy rytualizacja  konsumpcji, jej wpływu na jakość życia i religię. Serdecznie zapraszamy!   

 

                             [program]       [plakat]       [galeria

 

 

Spotkanie: wolontariat w Lublinie

 

Zapraszamy na spotkanie z dr Katarzyną Braun, prezesem honorowym Centrum Wolontariatu w Lublinie, współpracownikiem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, trenerem w zakresie zarządzania wolontariatem. Spotkanie pt. O wolontariacie w Lublinie słów kilka... odbędzie się 12 kwietnia br. (czwartek) w sali C-321 o godz. 13.30. Spotkanie ma charakter otwarty, poprowadzi je o. dr Marek Wódka, opiekun Wolontariuszy Instytutu Socjologii KUL.

 

 

III OSDS: Na barkach Olbrzymów

 

W dniach 19-20 marca br. Instytut Socjologii zaprasza na III Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii "Na barkach Olbrzymów", w którym wystąpienia młodych adeptów socjologii oceniane będą przez zaproszonych Profesorów, gości specjalnych konferencji. Pracowników, studentów i wszystkich przyjaciół Instytutu zapraszamy szczególnie na wieczorne "Spotkanie z Mistrzem" - ks. prof. Romanem Dzwonkowskim", które odbędzie się 19 marca, o godz. 18.00 w sali CTW-56. Polecamy!

                                                                                          [program] 

 

 

XIII Seminarium Metodologiczne

 

Instytut Socjologii KUL oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego mają zaszczyt zaprosić do udziału w XIII spotkaniu Ogólnopolskiego Seminarium Metodologicznego (nie tylko) dla socjologów, które odbędzie się  22 lutego 2018 r., o godz. 16.00 w Gmachu Głównym KUL, sala GG-208. Gościem seminarium będzie dr hab. Anna Horolets (UW), która wygłosi wykład pt. Teren w antropologicznych badaniach mobilności przestrzennej. Seminarium ma charakter otwarty. Zapraszamy!

 

 

Zaproszenie: VII LSA, Współczesne oblicza bazaru

 

Już po raz siódmy zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową pod szyldem Lubelskich Spotkań Antropologicznych. W tym roku sympozjum zatytułowane Współczesne oblicza bazaru odbędzie się 18 kwietnia br. w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 marca.

 

                                     [zaproszenie         [formularz zgłoszeniowy] 

 

 

Spotkanie opłatkowe Instytutu Socjologii KUL

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich pracowników, studentów i przyjaciół Instytutu Socjologii KUL na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 18 grudnia br. o godz. 14.30 w sali C-618.       

                                                            [plakat]     

  

 

XXXV Dni Praw Człowieka: W 150-lecie urodzin Leona Petrażyckiego

 

Katedra Socjologii Prawa i Moralności KUL oraz Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Justica zapraszają na XXXV Dni Praw Człowieka pt. „Pluralizm prawny i prawa człowieka. W 150-lecie urodzin Leona Petrażyckiego”, które odbędą się w dniach 7-8 grudnia 2017 r. w Kolegium Jana Pawła II, aula C-1031.

 

      [plakat]       [zaproszenie]     

 

Zaproszenie: III Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii

 

W dniach 19-20 marca 2018 roku w Instytucie Socjologii KUL odbędzie się III Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii pt. "Na barkach Olbrzymów". Do uczestnictwa w wydarzeniu zapraszamy wszystkich doktorantów, którzy w swojej pracy naukowej odwołują się do teorii i koncepcji zaproponowanych przez klasyków socjologii. Zachęcamy do nadsyłania formularzy zgłoszeniowych wraz z abstraktami wystąpień w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2017 r.

 [więcej]       

 

Seminarium: Polska kwestia miejska

 

Oddział Lubelski PTS we współpracy z Instytutami Socjologii KUL oraz UMCS zaprasza na seminarium naukowe Polska kwestia miejska, które odbędzie się 22 listopada 2017 r., w godz. 11.00-13.00 w sali C-618 (Collegium Jana Pawła II). Seminarium będzie przede wszystkim okazją do spotkania z dr. hab. Pawłem Kubickim (UJ) wokół jego książki "Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania” (2016).

W dyskusji udział wezmą: dr Janina Zabielska (Instytut Socjologii KUL), Cezary Hunkiewicz (założyciel Brain Damage Gallery w Lublinie) oraz  Piotr Choroś (dyrektor Biura Partycypacji Społecznej, Urząd Miasta Lublin). Spotkanie poprowadzi: dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS. Zapraszamy!

 

 

XII Seminarium Metodologiczne

 

Instytut Socjologii KUL oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego mają zaszczyt zaprosić do udziału w XII spotkaniu Ogólnopolskiego Seminarium Metodologicznego (nie tylko) dla socjologów, które odbędzie się 30 listopada 2017 r., o godz. 16.00 w Gmachu Głównym KUL, sala GG-208. Podczas spotkania, które będzie dotyczyć badaniom ewaluacyjnym, swoje wystąpienia wygłoszą: dr Krzysztof Piróg (UR) i dr hab. Dariusz Wadowski (KUL). Seminarium ma charakter otwarty.

 

 

Inauguracja roku

 

Rok akademicki 2017/2018 rozpocznie się 2 października 2017 r. uroczystą Mszą św. w Kościele Akademickim o godz. 9.00. Po Mszy św. odbędą się spotkania Dziekanów Wydziału Nauk Społecznych, Dyrektorów Instytutów i Opiekunów ze studentami I roku.

Studentów Instytutu Socjologii rozpoczynających naukę na I roku (socjologia I i II stopnia - studia stacjonarne, doradztwo kariery i doradztwo personalne I stopnia - studia stacjonarne) zapraszamy na godz. 10.30 do sali CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy). Do zobaczenia!

 

 

 

W stulecie urodzin - konferencja wokół myśli Jana Turowskiego

 

W bieżącym roku przypada setna rocznica urodzin Jana Turowskiego, wybitnego socjologa, który trwale zapisał się w historii rozwoju nauk społecznych w Polsce. Z tej okazji 25 października br. Instytut Socjologii KUL organizuje rocznicową konferencję naukową Więzi społeczne – Solidarność – Samorządność. Wokół myśli socjologicznej Jana Turowskiego (1917-2006) w stulecie urodzin. Sympozjum ma na celu przypomnienie, szczególnie młodszemu pokoleniu adeptów nauk społecznych, sylwetki i spuścizny naukowej naszego Profesora oraz dyskusję nad zagadnieniami należącymi do obszarów zainteresowań Turowskiego, które wciąż są niezwykle istotne dla rozumienia przemian współczesności.

 

 

 

 

  K a l e n d a r i u m   K U L    2 0 1 7 / 2 0 1 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Autor: _
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2018, godz. 08:26 - Tomasz Peciakowski