INFORMACJE DLA STUDENTÓW


Tezy na egzamin magisterski

 

1.    Obowiązki i prawa wszystkich wiernych chrześcijan

2.    Obowiązki i prawa wiernych chrześcijan świeckich

3.    Formacja duchownych

4.    Inkardynacja duchownych

5.    Obowiązki i prawa duchownych

6.    Stowarzyszenia wiernych chrześcijan

7.    Najwyższa władza Kościoła

8.    Synod Biskupów

9.    Kolegium Kardynałów

10.  Kuria Rzymska

11.  Legaci papiescy

12.  Kościoły partykularne

13.  Biskup diecezjalny, koadiutor i pomocniczy

14.  Sede vacante i sede impedita w  Kościele partykularnym

15.  Zespoły Kościołów partykularnych

16.  Kuria diecezjalna

17.  Organy kolegialne w Kościele partykularnym

18.  Proboszcz i parafia

19.  Jedność społeczności chrześcijańskiej pod dwiema władzami

20.  Teoria bezpośredniej i pośredniej władzy papieża w sprawach doczesnych

21.  Kościół i państwa wyznaniowe w warunkach podziału Europy chrześcijańskiej w epoce nowożytnej

22.  Modele relacji Kościół - państwo w epoce współczesnej

23.  Zasada poszanowania wolności religijnej

24.  Zasada poszanowania autonomii i niezależności Kościoła i państwa każdego w swoim porządku

25.  Zasada współdziałania między państwem i Kościołem

26.  Podmiotowość Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych

27.  Stosunki dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej

28.  Umowy międzynarodowe między Stolicą Apostolską i państwami (konkordaty)

29.  Gwarancje wolności religijnej w umowach międzynarodowych

30.  Gwarancje wolności religijnej w prawie traktatowym Unii Europejskiej

Autor: Mirosław Sitarz
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2017, godz. 12:35 - Magdalena Sawa