Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców - VII edycja

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, we współpracy z: Komisją Prawniczą Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Wydziałem Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszeniem Kanonistów Polskich oraz Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, planuje zorganizować w KUL w dniu 26 maja 2018 r. (sobota) VII Ogólnopolską Konferencję Naukową „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”.

 

Strona internetowa konferencji: www.kul.pl/kpk

 

Termin zgłoszeń - do 28 lutego 2018 r.

 

Szczegółowe informacje: kkpp@kul.pl

 


Stefan Kardynał Wyszyński - nauczyciel praw Bożych

nagroda_wyszynski13 stycznia 2018 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski „Stefan Kardynał Wyszyński – nauczyciel praw Bożych”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL oraz Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 

Podczas Walnego Zebrania SAWP KUL po raz pierwszy wręczona została Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Zgodnie z regulaminem, uchwalonym przez Zarząd SAWP KUL w dniu 9 maja 2017 r. Uchwałą nr 2/2017, nagroda przyznawana jest w każdym roku kalendarzowym za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, zawodowe bądź organizacyjne mające na celu szerzenie zasad katolickich, zgodnie z zasadą Deo et Patriae (art. 3 Statutu SAWP KUL).

 

Laureaci Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

 

2017

 

 

 

2018  

 

 

 

 

 

 

 

ks. dr inf. Ireneusz Skubiś

ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski

mec. Stefan Hambura

 

prof. dr Peter Raina

 

 

 

 

 

 

 

statuetka_wyszynski

Wręczone zostały również Medale Stefan Kardynał Wyszyński Nauczyciel praw Bożych.

Odznaczeni zostali:

dr Agnieszka Romanko

 

Relacja w TVP3 Lublin

Informacja na portalu eKAI

Informacja na stronie Tygodnika Katolickiego Niedziela

 


Granty NCN

     Miło nam poinformować, że ks. dr Paweł Kaleta, adiunkt w Katedrze Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego KUL otrzymał grant naukowy w ramach konkursu OPUS 13 Narodowego Centrum Nauki, pt. "Sponsorship" działalności charytatywnej Kościoła w Polsce. Aspekty prawne i praktyczne, w kwocie 96 810 (PLN).

     Celem prowadzonych badań jest określenie, w jaki sposób może być określona umowa sponsorship, aby kościelna osoba prawna wykonująca dzieła charytatywne mogła skutecznie wypełniać swoje cele statutowe. Oprócz teoretycznych analiz przepisów prawnych projekt będzie miał na celu określenie praktycznych aspektów stosowania umowy sponsorship.  W tym celu niezbędne jest zbadanie empirycznej analizy praktyki w zakresie tego typu umów, także na gruncie prawa amerykańskiego i kanadyjskiego oraz możliwości ich zaadaptowania na gruncie polskiego porządku prawnego.

     Projekt będzie realizowany we współpracy z St. Paul University w Ottawie (Kanada).

     Jest to już drugi grant naukowy realizowany przez ks. dra Pawła Kaletę finansowany przez NCN.

 

Czytaj więcej.

 

     W ramach konkursu PRELUDIUM 13 Narodowego Centrum Nauki grant naukowy otrzymał p. mgr Maciej Ireneusz Andrzejewski, doktorant w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego KUL. Tytuł projektu – Zasada kontradyktoryjności w prawie kanonicznym – teoria i praktyka.

 

 

Serdecznie gratulujemy.


Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej

W dniu 17 maja 2017 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  Jana Pawła II odbyła się Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej Pecunia servire debet non regere z okazji 70. rocznicy urodzin Ks. dr. hab. Stanisława Dubiela, prof. KUL.

 

*****

Galeria zdjęć z uroczystości


Ks. dr hab. Leszek Adamowicz doktorem honoris causa Uniwersytetu Preszowskiego

25 kwietnia 2017 r. odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie ks. dr. hab. Leszkowi Adamowiczowi. Uroczystość odbyła się w Auli Wydziału Teologii Greckokatolickiej Uniwersytetu Preszowskiego.

 

 

Informacja na stronie Uniwersytetu Preszowskiego.


VII Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

Z radością informujemy, że studenci prawa kanonicznego w składzie:  Sabina Karp, Malwina Kędracka, Anna Stachura, zajęli III miejsce w klasyfikacji drużynowej w VII Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego, który odbył się 15 marca 2017 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Opiekę merytoryczną nad studentami sprawowali p. dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL i ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


MISERICORDIA ET IUS

26 października 2016 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia Bożego MISERICORDIA ET IUS. Kanoniczno-ekumeniczne aspekty miłosierdzia, zorganizowana przez Instytut Prawa Kanonicznego.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

*****

Relacja w Tv KUL

 

Galeria zdjęć z konferencji

 

Informacja na stronie Wołyńskiej Akademii Teologii Prawosławnej w Łucku


Studia doktoranckie - terminy zjazdów

 

Terminy zjazdów uczestników studiów doktoranckich w roku akad. 2017/2018:

 

październik 2017

listopad 2017    

grudzień 2017  

styczeń 2018    

luty 2018          

marzec 2018    

kwiecień 2018     

maj 2018     

czerwiec 2018

– 6-7; 20-21;

– 17-18; 24-25;

– 8-9;

– 12-13; 19-20;

– 16-17;

– 2-3; 16-17;

– 6-7; 20-21;

– 11-12; 25-26;

– 15-16.

 


Wyjazd studentów do Madrytu

 

W dniach 7-11 maja 2016 r. studenci kierunku Prawo kanoniczne wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Madrytu, którego celem było przyjrzenie się funkcjonowaniu Roty Hiszpańskiej oraz spotkania z dziekanem i pracownikami Wydziału Prawa na Uniwersytecie Complutense.

 

 

Ponadto, oprócz zwiedzania stolicy Hiszpanii, odbyło się spotkanie z pracownikami Działu Współpracy z Zagranicą i odwiedzenie Centrum Mediacji IMEDIA, gdzie studenci zapoznali się z jego celem i funkcjonowaniem. Wszystkie spotkania były niezwykle interesujące dla studentów, czego dowodem było wiele pytań zadawanych rozmówcom.


Sukces naszej studentki w VI Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego

Z radością informujemy, że pani Aleksandra Rybaczek, studentka V roku prawa kanonicznego, zdobyła I miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego, który odbył się 9 marca 2016 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ponadto w klasyfikacji drużynowej nasi reprezentanci, w składzie: Kamil Niedziałkowski (III rok), Ewa Radyk (V rok) i Aleksandra Rybaczek, zajęli II miejsce w Polsce. Opiekę merytoryczną nad zwycięzcami sprawował ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL.

 

Całej drużynie i Księdzu Profesorowi serdecznie gratulujemy!