Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

w imieniu współorganizatorów 

zaprasza na

 

Ogólnopolską Konferencję Naukową i Walne Zebranie

Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Jana Wątroby

Biskupa Diecezji Rzeszowskiej, 

Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny

 

Ochrona małżeństwa i rodziny

w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka

 

która odbędzie się w dniach 3-5 września 2018 roku w Rzeszowie 

 

Program konferencji

 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

Sąd Biskupi Diecezji Rzeszowskiej

Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie

Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

Autor: Agnieszka Romanko
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2018, godz. 22:24 - Agnieszka Romanko