Organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej "Polubowne rozwiązywanie sporów gospodarczych w spółkach handlowych" jest Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji.

 

Przewodniczący:

 

ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

 

 

Członkowie:

 

dr Piotr Sławicki 

mgr Kamil Golema

mgr Marek Dąbrowski

mgr Damian Bara

mgr Katarzyna Dąbrowska

 

Autor: Piotr Sławicki
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014, godz. 21:18 - Piotr Sławicki