Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego KUL

zaprasza wszystkich studentów (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w trakcie kursu postępowania cywilnego na kierunku prawo) do wzięcia udziału w

Konkursie wiedzy o postępowaniu cywilnym

pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

dr hab. Krzysztofa Wiaka, prof. KUL.

 

 

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o postępowaniu cywilnym wśród studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a także wyłonienie dwóch osób, które będą reprezentowały naszą Uczelnię na etapie ogólnopolskim konkursu w dniu 22 maja 2017 roku w Poznaniu.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa w składzie:

dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL - przewodnicząca

dr Edyta Gapska

dr Joanna Studzińska

mgr Paweł Wrzaszcz / mgr Aleksandra Rączkowska

 

 

Terminarz konkursu:

26 kwietnia - 3 maja 2017 roku - zgłoszenie uczestnictwa w konkursie

10 maja 2017 roku - test konkursowy oraz część ustna konkursu 

       

          miejsce - Collegium Iuridicum, sala Ci-300

          godzina 16.00 (prosimy o przybycie najpóźniej o 15.45)

          część ustna konkursu rozpocznie się po weryfikacji prac testowych

 

22 maja 2017 roku - etap ogólnopolski konkursu w Poznaniu

 

Nagrody:

zwycięzcy poza uzyskaniem bezcennej wiedzy z zakresu postępowania cywilnego mogą liczyć - w zależności od wyników - na 

- prawo wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie wiedzy o postępowaniu cywilnym,

- ocenę bardzo dobrą z egzaminu,

- nagrody ufundowane przez Władze Uniwersytetu i Wydawnictwo Currenda.

 

Szczegółowe dane i warunki uczestnictwa w konkursie określa regulamin: 

 

regulamin_konkursu

 

Wyniki części testowej

 

Numer albumu

Wynik punktowy

133978

31 (wynik z egz. ustnego – I)

134202

34 (wynika z egz. ustnego – II)

133945

30 (wynika z egz. ustnego – III)

134162

30 (wynika z egz. ustnego – IV)

134108

27

134265

27

136677

26

333958

26

134203

26

133940

26

133961

25

134099

25

134002

24

134207

24

134193

23

134232

22

134143

22

133952

22

134107

21

134056

19

134097

19

134200

19

134194

19

134127

18

134210

17

134208

16

134185

15

134110

14

134221

14

128116

12

134239

11

134126

11

134217

11

110771

11

134066

8

 

 

Laureatki:

 

1.

Aleksandra Dzięcioł 

2.

Jolanta Turska 

3.

Angelika Borczyk 

4.

Weronika Stachura

 

Gratulujemy wyniku i życzymy sukcesów na etapie ogólnopolskim!

 

 

"Ogólnopolski konkurs wiedzy o postępowaniu cywilnym"

 

W dniu 22 maja 2017 r. w Poznaniu odbędzie się etap "Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o postępowaniu cywilnym".

 

regulamin_"Ogólnopolskiego_konkursu_wiedzy_o_postępowaniu_cywilnym"

 

informacja Facebook

Autor: Paweł Wrzaszcz
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2017, godz. 07:04 - Joanna Misztal-Konecka