Konkurs „Ekonomia w obiektywie”

 

KNSE KUL serdecznie zaprasza wszystkie osoby interesujące się fotografią do wzięcia udziału w konkursie na prace konkursowe czekamy od 2 kwietnia 2013r. do 10 kwietnia 2013r.

 

Pracami konkursowymi są własne zdjęcia problematycznie związane z ekonomią. Każdy autor zobowiązany jest do nadania swojej pracy tytułu ekonomicznego. Po upływie ww. terminu, specjalnie powołana komisja konkursowa w skład, której wejdą członkowie KNSE KUL, wybierze laureatów konkursu.

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę takie czynniki jak: stopień powiązania fotografii z tematyką ekonomii oraz problemem, który porusza.

 

Przewidziane są trzy pierwsze miejsca i 10 wyróżnień. Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu będzie tablet. Osoba, która zajmie drugie miejsce otrzyma czytnik e – booków, natomiast nagrodą za trzecie miejsce będzie dysk twardy zewnętrzny. Nagrody zostaną wręczone w ramach XXIII Tygodnia Ekonomicznego.

 

Konkurs ma charakter ogólnopolski.

 

Z 3 prac nagrodzonych oraz 10 wyróżnionych sporządzony zostanie kalendarz ścienny wieloplanszowy na 2014 rok, w którym stronie tytułowej i każdemu miesiącowi przyporządkowana zostanie jedna fotografia. Zwycięskie zdjęcie zostanie umieszczone na stronie tytułowej, kolejno drugie miejsce przy styczniu, trzecie lutym, a poszczególne wyróżnienia przy następujących po sobie miesiącach. Przy każdej fotografii zamieszczone będą dane autora, tytuł oraz krótka definicja słownikowa kategorii ekonomicznej problematycznie związanej z wyróżnioną pracą.

 

Z wyróżnionych prac konkursowych „Ekonomia w obiektywie” zostanie zorganizowana wystawa fotograficzna. Plansze ze zdjęciami laureatów konkursu będą prezentowane w holu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przewidziany czas trwania wystawy to 15 – 26 kwietnia 2013r.

 

Na prace czekamy pod adresem: konkursy.knse@wp.pl

 

Regulamin konkursu znajduje się w zakładce "regulaminy konkursów".

 

Zapraszamy

Autor: Anna Mizak
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2013, godz. 16:32 - Katarzyna Andrusiuk