INSTYTUT SOCJOLOGII KUL

STUDIA STACJONARNE III STOPNIA

Plan studiów na rok akademicki 2014/2015 – 2017/2018

Zajęcia do wyboru:  konwersatorium

 


Lp.


Nazwa przedmiotu


Forma zal./

ECTS


  1. godz.

Prowadzący

1.

Lublin 2010: Conceptualisation and the Execution of the Strategy of the City (konwersatorium)

Z/3

15

Dr Mariusz Sagan (zawieszony nabór w roku akad. 2014/15)

2.

Legal Pluralism (konwersatorium)

Z/3

15

Dr hab. Krzysztof  Motyka, prof. KUL

3.

Sociology of Health and Illness - an Outline of Problems (konwersatorium)

Z/3

15

Dr hab. Michał Skrzypek, prof. KUL

4.

Cultural Models of Marriages and Families (konwersatorium)

Z/3

15

Dr Dorota Gizicka

5.

Transformation of a Polish Family (konwersatorium)

Z/3

15

Dr Małgorzata Szyszka

6.

The Analyses of the Selected Standpoints on the Public Sphere (konwersatorium)

Z/3

15

Ks. dr Maciej Hułas

7.

Perspectives and Assessments of new Technologies (konwersatorium)

Z/3

15

Dr Urszula Soler (zawieszony nabór w roku akad. 2014/15)

8.

Innovations Forcast in the Internet Age (konwersatorium)

Z/3

15

Dr Alina Betlej

9.

Religion and Religiousness in the Western Intellectual Tradition (konwersatorium)

Z/3

15

Ks. Dr Tomasz Adamczyk

10.

Analysis of Network Data with UCINET and NETDRAW (konwersatorium)

Z/3

15

Dr Kamil Filipek (zawieszone)

11.

Wybrane teorie etniczności i migracji (konwersatorium)

Z/2

15

Dr hab. Jadwiga Plewko

12.

Współczesne teorie antropologiczne (konwersatorium

Z/2

15

Dr hab. Adam  Szafrański,  prof. KUL

13.

Organizacje pozarządowe w procesie globalizacji

Z/2

15

Dr Andrzej Juros

14.

Socjologia zdrowia, choroby i medycyny w działaniu (konwersatorium)

Z/2

15

Dr hab. Michał Skrzypek, prof. KUL

15.

Partycypacja społeczna i społeczeństwo obywatelskie (konwersatorium)

Z/2

15

Dr Wioletta Szymczak

16.

Socjologia wsi w Polsce - tradycja i współczesność (konwersatorium)

Z/2

15

Dr Edward Balawajder

17.

Socjologia karier zawodowych (konwersatorium)

Z/2

15

Ks. Dr Marek Jeżowski

18.

Polityka lokalna i regionalna (konwersatorium)

Z/2

15

Dr Janina Zabielska (zawieszony nabór w roku akad. 2014/15)

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2014, godz. 12:29 - Tomasz Peciakowski