Sekularyzacja stanowi dziś ogromne wyzwanie dla chrześcijaństwa oraz dla teologii. Proces zeświecczania kultury prowokuje do pytania o miejsce i rolę wiary w życiu człowieka. Harvey Cox jest jednym z teologów, którzy swoją refl eksję umieszczają w kontekście sekularyzacji. Teologia i sekularyzacja okazują się przedziwnie powiązane: pierwsza domaga się uwzględnienia drugiej, a druga staje się zrozumiała jedynie w świetle pierwszej. Intuicje Coxa pomagają dostrzec, że współczesny kontekst niejako zmusza teologię do realnego związku z egzystencją człowieka. Dogmatyka w świecie postsekularyzacyjnym musi na nowo odzyskać swój ścisły związek z doświadczeniem chrześcijańskim.

 

 

Summary

SECULARIZATION AND POST-SECULARIZATION THEOLOGY.

HARVEY COX’S PROPOSITIONS

 

Secularization appears to be one of the vital elements in modern theology. Its sense for understanding faith and Christian life is tremendous, thus it demands deep refl ection. Changes that have occurred in culture during the last century have made it essential to consider a parameter of secularization as a part of modern theology. Harvey Cox’s view includes both deep refl ection upon secularization and post-secularization theology. He analyzes the phenomenon of secularization from a theological perspective, placing his theology in a context of secularized world. The basic postulate for post-secularization theology is a relation between theological refl ection and life and experience of different people and Christian communities.

 

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2015, godz. 13:36 - Natalia Haniewska