Janusz Królikowski, Trójca Święta i doświadczenie mistyczne

polski english

 

Sylwester Jaśkiewicz, God’s Love in the Teaching of Cardinal Stefan Wyszyński

polski english

 

Cezary Smuniewski, „Et stupebant super doctrina ejus” (Mk 1:22). On the Role of Wonderment in the Theological Method

polski english

 

Paweł Beyga, John Henry Newman’s Selected Themes from the Theology of the Church

polski english

 

Adam Olszewski, O rozstrzygalności teologii

polski english

 

Andrzej Dobrzyński, Misja Kościoła a jego dialog ze światem.Porównanie soborowych projektów Pierre’a Haubtmanna i Karola Wojtyły

polski english

 

Przemysław Przyślak, Optymizm antropologiczny w świetle nauki o grzechu pierworodnym

polski english

Autor: Marcin Walczak
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2021, godz. 14:31 - Marcin Walczak