Instytut Historii

CN-114, tel. 81 445 40 27, e-mail: sekretih@kul.pl

 

Dyrektor - dr hab. Tomasz Nowicki

 

CN-115, tel. 81 445 44 32

 

 

Sekretarz - mgr inż. Joanna Matwiejczyk

 


 

Katedra Historii Starożytnej i Bizantyńskiej

 

CN-126
tel. 81 445-44-22
Kierownik - dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL  
dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL (wersja angielska)  
   
Katedra Historii Średniowiecznej

GG-25

 tel. 81 445-40-25

CN-127
tel. 81 445-44-37

Kierownik - prof. dr hab. Leszek Wojciechowski  
dr hab. Jan Ptak, prof. KUL  
   

 

Katedra Historii XVI-XVIII wieku

 

CN-129
tel. 81 445-40-23
Kierownik - dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL  
dr hab. Alicja Puszka, adiunkt  
 dr hab. Arkadiusz Stasiak, adiunkt  
   
Katedra Historii XIX wieku

CN-118

tel. 81 445-43-29 

CN-119
tel. 81 445-40-21

Kierownik - prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski  
dr hab. Anna Barańska, prof. KUL  
dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL  
dr hab. Ewa Ziółek, adiunkt  

dr Marcin Baranowski, adiunkt

 
   

 

Katedra Historii Najnowszej

 

CN-117
tel. 81 445-44-40
Kierownik - dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL  
dr hab. Jarosław Rabiński, adiunkt  
dr Ewa Rzeczkowska, adiunkt  
   
Katedra Historii i Historiografii Europy Wschodniej

CN-112
tel. 81 445-44-35 

CN-123
tel. 81 445-43-75

Kierownik - dr hab. Rafał Wnuk, prof. KUL  

dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL

 

dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. KUL

 

dr hab. Jacek Chachaj, adiunkt

 
dr Irena Wodzianowska, adiunkt  
   

 

Katedra Historii Ustroju i Administracji Polski

 

CN-110
tel. 81 445-43-30
Kierownik - ks. dr hab. Grzegorz Bujak, adiunkt  
dr hab. Tomasz Nowicki, adiunkt  
mgr Mateusz Wójtowicz  
   
Katedra Nauk Pomocniczych Historii

CN-111
tel. 81 445-44-28 

CN-125
tel. 81 445-44-33

Kierownik - prof. dr hab. Henryk Wąsowicz  
dr hab. Tomasz Panfil, adiunkt  
dr Piotr Rachwał, adiunkt  
dr Joanna Szady, adiunkt  
   
Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych

CN-122
tel. 81 445-44-34 

CN-P08

tel. 81 445-40-21

Kierownik - dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL  
 dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL  
dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL  
   

 Katedra Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej

CN-PO7

tel. 81 445-44-93

 
Kierownik - dr hab. Paweł Kras, prof. KUL  
dr Agnieszka Januszek-Sieradzka, adiunkt  

dr Agnieszka Nalewajek, adiunkt

 

 
   

 

Pracownia Dokumentacji i Opracowania Zbiorów Materialnych Instytutu Historii

 

 
Kurator - prof. dr hab. Henryk Wąsowicz  

 

 

 

 Pracownia Wojskowo-Historyczna

 

CN-127
tel. 81 445-44-37 

dr hab. Jan Ptak, prof. KUL

 

dr hab. Andrzej Niewiński, adiunkt

 
dr Andrzej Gładysz, asystent  
   

 

Pracownia Turystyki Kulturowej i Edukacji Historycznej 

 

 
dr hab. Arkadiusz Stasiak, adiunkt  
   

 

Pracownia Geoinformacji Historycznej

 

CN-128
dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL  
dr Klaudia Giordano, asystent  
   

 

Pracownia Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej

 

 
dr hab. Sabina Bober, adiunkt  
   

 

Biblioteka Zakładów Historii i Historii Kultury

 

 
mgr Anna Pawłowska GG 19
tel. 81 445-40-19

 

Pracownicy emerytowani:


prof. dr hab. Czesław Deptuła

prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski

prof. dr hab. Stanisław Olczak

ks. dr hab. Marian Radwan, prof. KUL

dr Maria Trojanowska
s. prof. dr hab. Aleksandra Witkowska OSU

Autor: Marcin Gapski
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2016, godz. 14:13 - Marcin Baranowski