PROGRAM KONFERENCJI

 

 


 

 

Konferencja naukowa nt. "Obronność RP XXI wieku"

Instytut Strategii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową nt. "Obronność RP XXI wieku", która odbędzie się 9maja 2017r.

CELE I TEMATYKA KONFERENCJI

Celem konferencji jest wymiana poglądów w zakresie teoretycznych założeń oraz praktycznych rozwiązań i zmian w obszarze funkcjonowania podsystemu obronnego w systemie bezpieczeństwa narodowego wynikających z nowych założeń funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach konferencji, będą podejmowane, między innymi, zagadnienia w zakresie:

 • założeń współczesnej sztuki wojennej oraz prowadzenia operacji na obszarze kraju.
 • przyjętych rozwiązań kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP w różnych stanach funkcjonowania państwa;
 • określenie miejsca i roli Wojsk Obrony Terytorialnej w operacji;
 • wsparcia Sił Zbrojnych w zakresie wyposażenia i modernizacji przez Przemysłowy Potencjał Obronny;
 • realizacji zadań na rzecz obronności przez korpus dyplomatyczny RP;

INFORMACJE

 1. Nadesłanie wypełnionej karty uczestnictwa wraz z abstraktem artykułu w języku polskim i angielskim oraz podpisanej umowy przeniesienia praw autorskich do 10kwietnia 2017 r.
 2. Wysłanie Uczestnikom szczegółowego programu konferencji do 20kwietnia 2017 r.
 3. Sesje plenarne konferencji będą odbywać się w budynkach Akademii Sztuki Wojennej.
 4. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni teoretycy i praktycy zajmujący się problematyką obronności i bezpieczeństwa. 
 5. Referaty/ komunikaty należy przygotować w języku polskim zaś abstrakty w języku polskim i angielskim 
 6. Referaty/komunikaty należy złożyć lub nadesłać do organizatorów  do dnia konferencji.
 7. Referaty zatwierdzone przez Radę Programową zostaną opublikowane w formie monografii.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie publikowania artykułu, który nie otrzymał pozytywnej recenzji. 
 9. Liczba punktów za publikację (20000 znaków) wynosi 4.

 

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

 

gen. bryg. dr Ryszard Parafianowicz

płk prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski

płk prof. dr hab. Marek Wrzosek

płk prof. dr hab. Stanisław Kowalkowski

płk dr hab. Dariusz Majchrzak

płk dr hab. Krzysztof Krakowski

płk dr hab. Leszek Elak

płk dr hab. Juliusz Tym

płk dr hab. Andrzej Polak

płk dr hab. Przemysław Pazdziorek

płk dr hab. WaldemarKawka

kmdr drWitold Kustra

ppłkdr Rafał Chrupek

ppłkdr Jacek Lasota

dr Milena Palczewska

dr Jan Knetki

dr Zbigniew Lach

dr Wojciech Szczurowski

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący
ppłk dr Rafał Chrupek

Komitet

dr Wojciech Szczurowski
kmdr ppor mgr ŁukaszOlszowy

mgr Grzegorz Marciniak

KONTAKT

Instytut Strategii Wojskowej/ Zakład Teorii Sztuki Wojennej,  Akademii Sztuki Wojennej
Al. gen. Antoniego Chruściela 103
00-910 Warszawa

tel. 261-814-614, 261-813-427 w godz.: 10.00- 13.30.

e-mail: w.szczurowski@akademia.mil.pl

e-mail: r.chrupek@akademia.mil.pl

 


 NOWA PUBLIKACJA

 

Przysięga wojskowa. Idea i praktyka. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej , red. A. Niewiński, Oświęcim 2016

[Wydawnictwo Napoleon V, Seria "Homo Militans" t. IV], ss. 208.

 


Podpisanie umowy o współpracy naukowej pomiędzy Wydziałem Nauk Humanistycznych KUL a Wydziałem Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej

 

 

W dniu 20 lutego 2017 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II gościliśmy pracowników naukowych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Przybyli do nas: Dziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. Krzysztof Krakowski, Dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej płk dr hab. Juliusz Tym oraz Kierownik Zakładu Historii Sztuki Wojennej i Polemologii ppłk dr Jacek Lasota.

Gospodarzem spotkania była Pani Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik. Towarzyszył Jej Pan Prodziekan do spraw nauki i kontaktów z zagranicą dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL. W spotkaniu wzięli udział także: Dyrektor Instytutu Historii dr hab. Tomasz Nowicki oraz pracownicy Pracowni Wojskowo-Historycznej Instytutu Historii: dr hab. Andrzej Niewiński, dr Marcin Baranowski, dr Andrzej Gładysz.  

Celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy naukowej.  

 

 

 

 

 

 


 

14 grudnia 2016 r. gościem Instytutu Historii był

 

płk. dr Jacek Lasota (Akademia Sztuki Wojennej), który wygłosił wykład

 

pt. Zakład Historii Sztuki Wojennej i Polemologii - misja, obszary

 

badawcze.

 

Wizyta płk. Lasoty była związana z kolejnym etapem zacieśniania współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk Humanistycznych KUL a Wydziałem Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej

 

 

PLAKAT

 

GALERIA

 


Mamy przyjemność zaprosić Państwa

do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Pracownię Wojskowo-Historyczną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

która będzie miała miejsce w dniach 16/17 marca 2017 r.

 

KAPITULACJE W DZIEJACH WOJEN.

Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej

 

Historia wojen to nie tylko dzieje samych walk zbrojnych, ale także wiele innych zjawisk, bezpośrednio lub pośrednio z nimi związanych. Gdy w obliczu miażdżącej przewagi przeciwnika orężna konfrontacja nie rokuje już jednej z walczących stron żadnej nadziei na sukces, gdy jej siły ulegną wyczerpaniu, albo też gdy na skutek upadku ducha zanika w szeregach jej wojsk wola walki – chcąc uniknąć fizycznej zagłady, musi ona zdać się na łaskę i niełaskę zwycięzców. Wtedy dochodzi do podjęcia decyzji o kapitulacji, która może objąć pojedyncze oddziały, załogi umocnionych obiektów, duże zgrupowania wojsk albo ogół sił zbrojnych. Są to zazwyczaj wydarzenia o dużej wadze nie tylko z punktu widzenia samych poddających się uczestników walk, ale – w wielu wypadkach – także całych państw i narodów. Pociągają bowiem za sobą wymierne straty i dotkliwe skutki w postaci przegranych wojen. Będąc ewidentnymi dowodami poniesionych klęsk, mogą na długo pozostawać niezaleczoną raną w zbiorowej świadomości. Stronie zwycięskiej zaś przynoszą liczne korzyści i są niepodważalnym świadectwem jej wojennych sukcesów. Istotnym zagadnieniem wartym szczegółowego rozeznania jest przedstawienie i omówienie m.in. ustalonych gestów i znaków, które były stosowane dla zamanifestowania zamiaru oddania się w ręce przeciwnika.

Tego rodzaju wydarzenia chcemy uczynić przewodnim tematem naszego następnego spotkania z cyklu „Człowiek i wojna”. Tak jak w przypadku poprzednich tematów, zależy nam zarówno na szerokim potraktowaniu militarnych kapitulacji w wymiarze czasowym i przestrzennym, jak i na ich ujęciu w wielu aspektach, także i tych dość luźno związanych z historią wojskową. Ważne wydaje się nam także, aby, zgodnie z tytułem całego cyklu, zwrócić szczególną uwagę na te zjawiska przez pryzmat działań i losów ludzi, którzy brali w nich udział, czy to polityków i dowódców podejmujących kluczowe decyzje w tym zakresie, czy to zwykłych, szeregowych uczestników orężnych zmagań, dla których pójście do niewoli w wyniku zbiorowego poddania się było jedynym w swoim rodzaju życiowym doświadczeniem.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przygotowanie wystąpień konferencyjnych [max. 20 minut] i nadesłanie abstraktów. Zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą elektroniczną [niewin@kul.pl] do 30 stycznia 2017 r.

 

 

Komitet organizacyjny

dr hab. Jan Ptak prof. KUL

dr hab. Andrzej Niewiński

dr Marcin Baranowski

dr Andrzej Gładysz


Nowe publikacje

Pracowni Wojskowo-Historycznej

 

 

Jan Ptak, Weksylologia polska, Warszawa 2016,

[Wydawnictwo DiG], ss. 300.

 

 

"Mieczem i szczytem". Broń na polu walki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej , red. A. Niewiński, Oświęcim 2016

[Wydawnictwo Napoleon V, Seria "Homo Militans" t. III], ss. 264.

 


 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Przysięga Wojskowa. Idea i praktyka.

Konferencja odbyła się w dniach 8-9 VI 2016 i była czwartą zorganizowaną przez Pracownię Wojskowo-Historyczną w ramach cyklu "Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej".

 


 

 

 

 

 

 

dr hab. Jan Ptak, prof. KUL - Kierownik

 

dr hab. Andrzej Niewiński

 

dr Marcin Baranowski

 

dr Andrzej Gładysz

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2017, godz. 08:42 - Marcin Baranowski