Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej:

 

prof. dr hab. Stanisława Steuden

 

Pracownicy zespołu psychologii klinicznej dorosłych:

k1

dr Bernarda Bereza

opiekun II roku, PBiP

 

 

Ks. dr Paweł Brudek

 

dr_gakowska-jakubik_120_01 dr Maria Gałkowska-Bachanek

opiekun IV roku, PWJŻ

dr Konrad Janowski

 

dr Joanna Kuryłowicz

specjalista psycholog kliniczny

neuropsycholog

 Macik_OK

dr Dorota Mącik

opiekun II roku, PWJŻ

 dr_szymon-pakowska_120_02  

dr Katarzyna Szymona-Pałkowska

 

Autor: Monika Guzewicz
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2017, godz. 16:45 - Bernarda Bereza