Ks. mgr Adam Falewicz

 

Prezbiter diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, magister teologii na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie z psychologii prezentując pracę zatytułowaną: Mądrość i prężność a strategie radzenia sobie z codziennymi wydarzeniami w średniej i późnej dorosłości, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisławy Steuden. Obecnie doktorant w Katedrze Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii KUL, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz uczestnik certyfikowanego kursu „Terapia poznawczo – behawioralna z elementami psychoterapii psychodynamicznej” organizowanego przez Fundację Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii w Warszawie.

 Zainteresowania naukowe:

- psychologia osób w średniej i późnej dorosłości; uwarunkowania satysfakcji z życia księży rzymskokatolickich na emeryturze, psychologia "ja"; osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem; psychoterapia.

 

 Ks. dr Michał Glaza

 

Dr teologii, mgr psychologii, prezbiter diecezji pelplińskiej, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, w latach 2010-2016 duszpasterz akademicki w Domach Studenckich KUL przy ul. Konstantynów. Jest doktorantem w Instytucie Psychologii (Katedra Psychologii Klinicznej).

Zainteresowania naukowe:

- w obszarze teologii - zagadnienia etyczne i moralne w dialogu ekumenicznym, szczególnie dialogu katolicko-anglikańskim.

- w obszarze psychologii - psychoonkologia, radzenie sobie z trudnymi doświadczeniami życiowymi, noodynamika egzystencjalna, zagadnienie przebaczania.

 

 

 

mgr Katarzyna Kokot

 

 

 

mgr Tomasz Kopacz 

 

Ukończył studia magisterskie w Katedrze Psychologii Zdrowia i Psychoterapii. Obecnie doktorant w Katedrze Psychologii Klinicznej. Bronił pracę dotyczącą zakresu psychosomatyki, zatytułowaną: Psychologiczne uwarunkowania radzenia sobie z przewlekłym zmęczeniem u studentów. Jest również autorem publikacji naukowej dotyczącej tego zagadnienia. Jego głównym obszarem zainteresowań jest psychoterapia oraz psychologia muzyki. Obecnie pracuje jako terapeuta w Zespole Ośrodków Wsparcia.

Autor: Monika Guzewicz
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2017, godz. 11:47 - Monika Guzewicz