"Akademickie pogadanki o starości"

akademickie   21 października 2014 r. rozpoczynamy cykl bezpłatnych sympozjów, w kontekście interdyscyplinarnym podejmujących problematykę starzenia się i starości. Pomysł powstał w oparciu o współpracę naszej Katedry z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz z Lubelskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Poszczególne sympozja poświęcone będą następującym zagadnieniom:

                                     1. "Starość w rodzinie"

2. "Starość w Kościele"

      3. "Jakość życia w starości"

                                     4. "Aktywna starość"

                                     5. "Twórcza starość"

___________________________________________________________

 

Katedra Psychologii Klinicznej

oraz

Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie

są organizatorami cyklicznej

 

Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

"PSYCHOLOGIA W MEDYCYNIE - MEDYCYNA W PSYCHOLOGII"

 

Konferencja skierowana jest do psychologów, lekarzy, pedagogów, socjologów, rehabilitantów, ratowników medycznych, pielęgniarek oraz wszystkich zajmujących się problematyką zdrowia i choroby. Odbywa się w cyklu dwuletnim.

 

      

 

Wszystkie osoby prezentujące podczas konferencji prace, mają możliwość opublikowania tekstu swojego wystąpienia w postaci artykułu do publikacji w recenzowanej pracy zbiorowej.

 

Za uczestnictwo w konferencji lekarzom przysługują punkty edukacyjne.

 

Dotychczas w serii publikacji pokonferencyjnych ukazały się:

Top-5    Top-6   Top-3    Top-4 
    Top-2   Top-1_1    

___________________________________________________________________

 

Katedra Psychologii Klinicznej

przy corocznej współpracy z

Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Lublinie (LUTW)

 

jest organizatorem cyklicznych konferencji poświęconych problematyce psychogerontologii. Ostatnia tego typu konferencja dotyczyła tematu:

"Starzenie s

z godnością"

  (07-08.06.2010 r.)

       dscf1279_copy_400

 

Dotychczas ukazały się dwie pozycje książkowe, będące rezultatem współpracy Katedry z LUTW:

                           

 ___________________________________________________________________

 

Katedra Psychologii Klinicznej

przy współpracy z

Kołem Naukowym Studentów Psychologii KUL

 

jest organizatorem cyklicznych konferencji naukowych o tematyce klinicznej.

Dotychczasowe koferencje poświęcone były problematyce:

 

 

"Psychologia w pracy sądowej

i penitencjarnej"

(15-16.05.2009 r.) 

"Współczesne oblicze lęku

i niepokoju"

(25.03.2009 r.)

 "Cienka linia życia - problematyka samobójstw"

(27.02.2009 r.)

  ___________________________________________________________________

Autor: Monika Guzewicz
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2016, godz. 15:25 - Monika Guzewicz