Najnowsze publikacje:

 

  Kuncewicz, D., Sokołowska, E., Sobkowicz, J., Kuncewicz, D. (2019). Po ciszy. Rozważania o komunikacji opartej na kontekście. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
  Mącik, D. (2019). W pułapce schematów? Wczesne nieadaptacyjne schematy Jeffreya Younga a funkcjonowanie psychospołeczne osób dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  Steuden, S., Łysiak, M. (red.) (2018). Marii...  O jakości życiaLublin: Wydawnictwo KUL.
Znalezione obrazy dla zapytania oblicza starości we współczesnym świecie   Brudek, P., Steuden S., Januszewska I., Gamrowska A. (red.) (2015). Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa psychologiczno-medyczna. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Znalezione obrazy dla zapytania oblicza starości we współczesnym świecie   Guzewicz, M., Steuden, S., Brudek, P. (red.) (2015) (red.). Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa. Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

I. Prace monograficzne:

    Steuden, S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN.
    Steuden, S. (2009). Szczęśliwi po pięćdziesiątce. Warszawa: Wyd.Akad. i Profesjonalne.
    Bereza, B. (2009). Doświadczanie własnej choroby przez pacjentów dializowanych. Lublin: TN KUL.
    Gałkowska-Jakubik, M. (2007). Mieć czy być? Empiryczna weryfikacja koncepcji E. Fromma. Lublin: TN KUL.
    Janowski, K. (2006). Osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem łuszczycy. Lublin: Wydawnictwo Polihymnia.
    Szymona-Pałkowska, K. (2005). Psychologiczna analiza doświadczeń rodziców w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. Lublin: TN KUL.
    Ledwoch, M. (2005). Egzystencjalne aspekty depresji. Badania empiryczne. Lublin: TN KUL.
    Steuden, S. (1997). Dynamika zmian osobowości u osób z rozpoznaną schizofrenią. Badania długofalowe. Lublin: RW KUL.

 

II. Prace zbiorowe:

    Bereza, B. (red.) (2012). Oblicza złości. Perspektywa psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów. Warszawa: Difin
    Steuden, S., Stanowska, M., Janowski, K. (2012) (red.). Starzenie się z godnością. Lublin: Wydawnictwo KUL.
    Steuden, S., Marczuk, M. (red.). (2006). Satysfakcja z życia w okresie starzenia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL.
    Steuden, S., Okła, W. (red.) (2006). Jakość życia w chorobie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL.
   

Oleś, P., Steuden, S., Toczołowski, J. (2002). Jak świata mniej widzę. Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin: TN KUL

 

 

 

Autor: Monika Guzewicz
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2020, godz. 15:56 - Dorota Kuncewicz