Pracownicy Katedry Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich

 

Kierownik:  ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz  

 

ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski - adiunkt

 

ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk - adiunkt  

 

 

mgr lic. Małgorzata Oroń (doktorantka) - sekretarz Katedry

 

 

 

_____________________________________________________

 

 

Doktoranci seminarium z "Kościelnego Prawa Karnego"

/prowadzący: ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk/

 

mgr lic. Patrycja Brol

ks. mgr lic. Tomasz Jarząbek

mgr lic. Małgorzata Kliczka-Bielenda

mgr lic. Karolina Lemierz

mgr lic. Małgorzata Oroń

mgr lic. Sandra Pęcak

ks. mgr lic. Arkadiusz Saternus /otwarty przewód/

mgr lic. Marcin Sokół

mgr lic. Anna Terpin /otwarty przewód/

ks. mgr lic. Rafał Zaleski /otwarty przewód/

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2017, godz. 15:05 - Krzysztof Mikołajczuk