Sekcja Teorii i Filozofii Prawa powstała w marcu 2015 roku. Koordynatorką sekcji jest studentka III roku prawa Aleksandra Jóźwik. Natomiast opiekę naukową sprawuje dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa KUL.

 

 

   Sekcja Teorii i Filozofii Prawa serdecznie zaprasza do współpracy wszystkich studentów, którzy:

  • interesują się teorią i filozofią prawa i/lub innymi pokrewnymi dziedzinami  (socjologią prawa, prawem konstytucyjnym, etyką prawniczą)
  • chcą wziąć udział w ciekawych warsztatach, szkoleniach, konferencjach itd.
  • pragną mocniej zaangażować się w życie Wydziału i Uczelni
  • czują w sobie zapał organizatorski i są gotowi podjąć wyzwanie wspólnego przygotowania wydarzenia naukowego
  • chcą poszerzać swoją wiedzę
  • pragną spotykać ludzi o podobnych zainteresowaniach, wymieniać z nimi poglądy, a także z nimi współpracować
  • lubią wyrażać swoje poglądy o artykułach naukowych, filmach, książkach o tematyce prawniczej

 

   Aby do nas dołączyć, należy wypełnić deklarację członkowską i złożyć ją w siedzibie Koła Naukowego  Studentów Prawa KUL w sali C-521 lub przekazać koordynatorowi podczas zebrania sekcji. Informacje o zbliżających się wydarzeniach naukowych i zebraniach sekcji znajdziecie Państwo w zakładce Aktualności. W przypadku pytań, sugestii, wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: justyna.swierczek@op.pl

 

 

Autor: Mateusz Gabryel
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2017, godz. 07:38 - Piotr Krzyżanowski