Konkurs Fotograficzny TWÓJ KULTURALNY LUBLIN

Humanistyka Cyfrowa zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym, którego celem jest pokazanie Państwa zdaniem najlepszych miejsc związanych z kulturą w Lublinie. Mogą być to fotografie m.in. instytucji kultury, zabytków, kawiarni literackich czy miejsc związanych z lubelskimi artystami. Niech wyobraźnia Państwa nie ogranicza.

Więcej o wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/630886580687613/

 


Promocja Języka Polskiego - nowy program NAWA

15 marca 2019 roku został uruchomiony nowy Program NAWA – Promocja języka polskiego.

 

Celem Programu jest promocja języka polskiego z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

W ramach Programu finansowane będą projekty, działania i inicjatywy służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego, wzmocnieniu jakości jego nauczania i skierowane do szerszego grona odbiorców. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem programu PJP.


Wszczynanie postępowań do 30 kwietnia: co to oznacza?

W odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące interpretacji terminu 30 kwietnia 2019 jako ostatecznej daty, kiedy można wszcząć postępowanie awansowe, które miałoby być procedowane zgodnie z dotychczasową ustawą, przedkładam Państwu wyjaśnienie, jakie otrzymałam z Biura CK:

Wnioski takie powinny zostać złożone w CK w swej fizycznej postaci do dnia 30 kwietnia włącznie. Oznacza to, że nie decyduje data stempla pocztowego, tylko fakt fizycznego dostarczenia wniosku. 

Wszystkie wnioski dostarczone później będę już procedowane po wakacjach, przez RDN, według regulacji określonych nową ustawą. 

Podsumowując, żeby mieć pewność, że procedura rozpoczęła się wg dotychczasowych zasad, proszę zawieźć fizycznie dokumenty do CK do wtorku 30 kwietnia. 

 

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z przepisami postępowanie nie może być wszczęte przed opublikowaniem głównego osiągnięcia.

 

Łączę wyrazy szacunku

dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


DELEGACJE

W związku ze zmianą zasad finansowania nakładów na naukę w roku 2019, wynikającą z nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym, przestają obowiązywać dotychczasowe zasady podziału środków na badania naukowe. Nikt z nas nie otrzyma już środków na podstawie wypracowanego w minionym roku dorobku. W zamian Władze Uczelni wprowadzają wewnętrzny system grantowy (oparty na subwencji dla KUL), mający na celu wspieranie zadań związanych z parametryzacją dyscyplin. Zarys nowego systemu przedstawiliśmy w oddzielnym komunikacie (dostępnym tu). Więcej...


ZMIANY W FINANSOWANIU BADAŃ NAUKOWYCH

Wszyscy Pracownicy WNH, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N (bez dotychczasowego rozróżnienia na "środki dla młodych" i środki dla "35+") już teraz mogą ubiegać się o dofinansowanie badań naukowych z następujących źródeł:
 
1) Fundusz Grantowy Dziekana WNH (Regulamin oraz formularz wniosku udostępniony na stronie Wydziału oraz do pobrania TU)
 
2) Rezerwa Dziekana WNH 2019 (Wzór formularza udostępniony na stronie Wydziału oraz do pobrania TU).
 
Ponadto informujemy, że trwają ogólnouniwersyteckie prace nad regulaminami podziału środków z tegorocznej subwencji dla KUL. Rozważane są i konsultowane trzy kanały dystrybucji tych środków:
1) Konkursy grantowe organizowane na Wydziale; 
2) Konkursy grantowe związane z przygotowywaniem międzynarodowych projektów badawczych; 
3) Konkursy grantowe ogólnouniwersyteckie. 
Informację o możliwości ubiegania się o środki z tych źródeł zamieścimy niezwłocznie po zakończeniu prac nad w/w regulaminami.

Ostrzeżenie przed "drapieżnymi czasopismami" (predatory journals)

W związku ze wzmożoną aktywnością redakcji czasopism, w środowisku naukowym określanych jako „drapieżne" (predatory journals) ze względu na praktykę zaniżania standardów oceny jakości naukowej i nakładanie na Autorów wysokich, często ukrytych opłat za publikację, Kolegium Dziekańskie WNH zaleca zapoznanie się z listem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

 


STUDIA NIESTACJONARNE WNH 2018/19

Szanowni Państwo,

 

poniżej znajdują się ogłoszenia dla Uczestników studiów niestacjonarnych WNH w roku akad. 2018/19. Dotyczą one terminów spotkań inauguracyjnych, wysokości czesnego i najważniejszych kwestii organizacyjnych. 

 

Filologia angielska - niestacjonarne I st.

Filologia angielska - niestacjonarne II st.

Ogłoszenie o specjalizacji nauczycielskiej

 

DOKUMENTY:

Wniosek o rozłożenie czesnego na raty

Wniosek o wystawienie faktury VAT