WSTĘPNE listy rankingowe stypendium projakościowego na rok akadem. 2017/2018

    Poniżej zostały zamieszczone WSTĘPNE listy rankingowe stypendium projakościowego przygotowane przez Komisję kwalifikacyjną na WNH w dniu 15.11.2017 r. Wstępne listy rankingowe podlegają weryfikacji w terminie 5 dni od ogłoszenia. Po tym terminie zostaną przygotowane ostateczne listy rankingowe, które wraz z protokołami posiedzeń komisji kwalifikacyjnej zostaną przekazane do decyzji Rektora.

 

I rok - lista rankingowa

 

II-IV rok, przedłużenia - lista rankingowa


stypendia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018

Prorektor ds. studenckich przyznał stypendia doktoranckie

na rok akademicki 2017/2018

na podstawie list rankingowych sporządzonych przez

Doktorancką Komisję Stypendialną na Wydziale Nauk Humanistycznych

 

Listy rankingowe:

 

językoznawstwo I rok

 

literaturoznawstwo I rok

 

historia I rok

 

historia sztuki I rok

 

lista uzupełniająca I rok

 

 

językoznawstwo II-IV rok

 

literaturoznawstwo II-IV rok

 

historia II-IV rok

 

historia sztuki II-IV rok

 

lista uzupełniająca II-IV rok

 

W dniu 10.11.2017 r. o godz. 11.00 w sali GG-208 odbędzie się spotkanie Prorektora ds. studenckich z doktorantami, którym zostało przyznane stypendium doktoranckie. Prorektor będzie osobiście wręczał decyzje o przyznaniu stypendium doktoranckiego.


Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2017/2018

 

11 października 2017 r.

15 listopada 2017 r.

13 grudnia 2017 r.

17 stycznia 2018 r.

21 lutego 2018 r.

14 marca 2018 r.

18 kwietnia 2018 r.

16 maja 2018 r.

13 czerwca 2018 r.

27 czerwca 2018 r.


Podziękowanie dla Akademii Młodych Humanistów

AKADEMIA MŁODYCH HUMANISTÓW TO... MIEJSCE SUKCESU

 

podziękowanie dla Akademii Młodych Humanistów,

nadesłane przez Laureatkę Akademii

 

TUTAJ