Podziękowanie dla Akademii Młodych Humanistów

AKADEMIA MŁODYCH HUMANISTÓW TO... MIEJSCE SUKCESU

 

podziękowanie dla Akademii Młodych Humanistów,

nadesłane przez Laureatkę Akademii

 

TUTAJ


Pani Dziekan Kobietą na Medal!

Mamy ogromną przyjemność i zaszczyt poinformować,

że Pani Dziekan WNH dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik

została laureatką Plebiscytu "Kobieta na Medal”

organizowanego przez Gazetę Wyborczą

Znalazła się w gronie 10 nieprzeciętnych i niezwykle aktywnych kobiet Lublina,

kobiet świata nauki, biznesu, kultury i sportu...

Uroczysta Gala odbyła się 7 marca 2017 r. na Zamku Lubelskim

 

sylwetka Laureatki

 

fotorelacja


nominacja profesorska dla prof. Doroty Śliwy

W dniu 11 stycznia 2017 r. Pani prof. dr hab. Dorota Śliwa

otrzymała z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskie nominację profesorską

Serdecznie gratulujemy!

 

 

GALERIA

 


WYRÓŻNIENIE DLA NASZEGO PROFESORA

Instytut Filologii Klasycznej ma ogromną przyjemność i zaszczyt poinformować, że

Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL

jako jedyny Polak został wyróżniony w prestiżowym międzynarodowym konkursie CERTAMEN SALESIANUM, w którym polem rywalizacji jest latinitas viva. Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii: proza łacińska za tekst 

Antibarbarus sive de laudibus Georgii praeclari Latinitatis in Polonia cultoris dissertatiuncula brevis

  certaminis_salesiani_victores_renuntiantur

 


Akcja "Cały dziekanat czyta dzieciom"

Akcja "Cały Dziekanat czyta dzieciom" to cykl 10 spotkań. Raz w miesiącu (od września 2016 r. do czerwca 2017 r.) jeden z Pracowników Dziekanatu WNH odwiedzi Przedszkole nr 35 przy ul. Błękitnej w Lublinie z wybraną przez siebie lekturą i przeprowadzi związane z nią warsztaty: plastyczne, kulinarne, muzyczne i inne.

Czytaj dalej...

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2016/2017

28.09. 2016 r.

12.10. 2016 r.

  9.11. 2016 r.

  7.12. 2016 r.

11.01. 2017 r.

  8.02. 2017 r.

15.03. 2017 r.

19.04. 2017 r. (zmiana terminu!)

10.05. 2017 r.

  7.06. 2017 r.

28.06. 2017 r.

 


Nowe Władze Wydziału

 

Na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2016 r. Rada Wydziału Nauk Humanistycznych KUL wybrała nowych Dziekanów na kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 września 2016 r. i kończącą się w dniu 31 sierpnia 2020 r.:

 

Panią dr hab. Magdalenę Charzyńską-Wójcik z Instytutu Filologii Angielskiej na stanowisko Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych,

 

Pana dra hab. Arkadiusza Stasiaka z Instytutu Historii na stanowisko Prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. Studentów,

 

Pana dra hab. Dariusza Skórczewskiego, prof. nadzw. z Instytutu Filologii Polskiej na stanowisko Prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. Nauki i Kontaktów z Zagranicą.