Mgr Anna Tarnowska-Waszak została Pełnomocnikiem Rektora KUL ds. współpracy z zagranicą, dr hab. Filip Ciepły, został Pełnomocnikiem Rektora KUL ds. Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli