Budynki KUL w Stalowej WoliPoszerzenie oferty dydaktycznej i dostosowanie jej do lokalnych potrzeb edukacyjnych to główne założenia przekształcenia Wydziału Nauk Inżynieryjno – Technicznych w Stalowej Woli w Filię Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

W filii będzie kontynuowane kształcenie na kierunkach studiów dotychczas prowadzonych przez Wydział, a więc inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej oraz prawie, ale oferta dydaktyczna będzie systematycznie poszerzana. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem m.in. dietetyki i pielęgniarstwa.

 

Wprowadzona zmiana ma służyć uporządkowaniu oraz usprawnieniu funkcjonowaniu zamiejscowej części KUL-u. – To kierunek rozwojowy. Fakt istnienia filii zamiast wydziału podkreśla jej ścisłą przynależność do integralnie pojętego uniwersytetu; nie jest ona jednym z kilku wydziałów, ale „córką” całej uczelni – jest integralnie związana z każdym z wydziałów i z każdą dyscypliną, w ramach której prowadzone są badania naukowe na KUL-u – informuje Monika Stojowska, rzecznik prasowy KUL.

 

Związek uniwersytetu z filią wyraźnie uwidacznia się w jej strukturze. W ramach filii funkcjonują kolegia: nauk teologicznych, nauk prawnych, nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych i o zdrowiu, nauk inżynieryjno-technicznych. Zadaniem kolegiów jest prowadzenie i obsługa procesu kształcenia studentów na kierunkach przyporządkowanych do poszczególnych dyscyplin.

 

Filią pokieruje pełnomocnik Rektora KUL dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2021, godz. 12:13 - Leszek Wojtowicz