Nowy tryb funkcjonowania administracji wydziałowej

17 marca 2020 r. JM Rektor KUL podpisał zarządzenie

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania KUL

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Tekst Zarządzenia

 

Informacje dotyczące trybu pracy władz i administracji wydziałowej

na czas ograniczenia funkcjonowania KUL:

 

We wszystkie dni robocze w godzinach 7:30-15:30

wszyscy Sekretarze będą obsługiwać skrzynki mailowe (adresy poniżej)

 

 

Biuro dziekana i Sekretariat Wydziału

Katarzyna Socha ksocha@kul.pl

Natalia Turkiewicz naturki@kul.pl

Joanna Wiatr wnh@kul.pl; wiatr@kul.pl

 

 

Dziekan Wydziału

dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL

jest stale dostępna pod adresem mailowym: dziekanwnh@kul.pl

 

 

Prodziekani WNH

dostępni są pod adresami mailowymi:

 

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL; prodziekanwnh@kul.pl

 

Prodziekan ds. Kształcenia

dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL; vicedeanfh@kul.pl

 

 

Sprawy doktoranckie:

 

Kierownik Studiów Doktoranckich WNH

dr hab. Monika Sidor, prof. KUL

jest dostępna pod adresem mailowym: ksdwnh@kul.pl

 

obsługa studiów doktoranckich:

Gabriela Chachaj gozdz@kul.pl

 

 

Sekretarze ds. procesu kształcenia:

Iwona Saracyn filang [at] kul.pl

Joanna Matwiejczyk ihdydaktyka [at] kul.pl

Marta Łukasik sztukadyd [at] kul.pl

Magdalena Grela-Tokarczyk filpol [at] kul.pl

Agata Fidor-Wawrzyszak filrom [at] kul.pl

 

 

Sekretarze ds. procesu naukowego:

Urszula Jankiewicz-Dzierżak inos [at] kul.pl

Ewa Krawczak ihnauka [at] kul.pl

Piotr Tokarski lit [at] kul.pl

Natalia Turkiewicz jez [at] kul.pl

 

 

Sekretarze ds. obsługi studenta:

Marta Grębowska alkestis@kul.pl

Dominika Majchrzak domina@kul.pl

Irena Mateńko itbmat@kul.pl

Renata Niewczas-Łopatek niewczas@kul.pl

Anna Radawska radawa@kul.pl

 

 


Pilny komunikat Pani Dziekan

 

W ramach ograniczania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa zaleca się Pracownikom zaniechania wizyt w KUL. W związku z odwołaniem zajęć dydaktycznych, wszyscy nauczyciele akademiccy odbywają zajęcia w trybie zdalnym bez konieczności wnioskowania do dziekana.

 

Więcej...


Komunikat Rektora KUL

W związku z sytuacją epidemiologiczną 11 marca 2020r. Zarządzeniem Rektora KUL ze skutkiem natychmiastowym odwołuje się:

 

  • wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz szkolenia i inne spotkania na terenie KUL, prowadzący zajęcia dydaktyczne udostępnią ich treść w formie elektronicznej lub będą prowadzić zajęcia w trybie e-learningowym
  • wszystkie konferencje, imprezy i wydarzenia organizowane przez Uniwersytet i w budynkach KUL
  • zagraniczne i krajowe wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów

a także:

  • wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin w domach studenckich.
  • zamyka się czytelnie Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Archiwum KUL oraz Muzeum KUL

 

Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem Zarządzenia. Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

 

Dodatkowe pytania i informacje należy kierować na adres: pytania@kul.pl

 

Prosimy równocześnie o śledzenie aktualnych komunikatów na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Tekst Zarządzenia


Studia niestacjonarne 2019/2020

Publikujemy ogłoszenia dla Studentów studiów niestacjonarnych WNH w roku akad. 2019/20. Dotyczą one terminów spotkań inauguracyjnych, wysokości czesnego i najważniejszych kwestii organizacyjnych. 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 2019/20