Projekt Koła Naukowego Studentów Sinologii dofinansowy przez MEiN

Z radością informujemy, że Koło Naukowe Studentów Sinologii KUL otrzymało dofinansowanie na projekt „Porównanie systemów fonologicznych języka polskiego oraz współczesnego języka chińskiego”. Na planowane działania studenci zdobyli niemal 60 tys. zł w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki - „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

 

Młodzi sinolodzy przeprowadzą badania porównawcze systemu fonologicznego języka polskiego i chińskiego. Dotychczas te dwa systemy nie zostały opisane w literaturze, chociaż naukowcy podają różnice w poszczególnych fonemach, nie wskazują dokładnych opisów realizacji głosek, przez co wciąż nie wiadomo, jak dany fonem dokładnie brzmi i jak się go nauczyć. Lukę tę uzupełnią studenci KUL, którzy dokonają całościowej analizy na płaszczyźnie artykulacyjnej, wizualnej oraz akustycznej fonologii języka chińskiego w kontraście do języka polskiego, a następnie je opiszą i opracują materiały dydaktyczne.

 

 


skrócenie kadencji

Szanowni Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Kochani Studenci,

 

w związku z brakiem możliwości dalszego pełnienia zaszczytnej funkcji dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dotychczasowym zaangażowaniem, zdecydowałam o wcześniejszym zakończeniu kadencji. Decyzja ta została podjęta w porozumieniu z Państwem Prodziekanami i wejdzie w życie z dniem 31 sierpnia, tak byśmy jako kolegium dziekańskie, zakończywszy sprawy związane z bieżącym rokiem akademickim, mogli przekazać nasz Wydział pod opiekę nowemu dziekanowi.

 

Ogromną wdzięczność, którą odczuwam w stosunku do Państwa, i czułość, która zrodziła się we mnie wobec Państwa w czasie minionych prawie 5 lat, chcę wyrazić, gdy przyjdzie czas na pożegnanie. Wtedy też przekażę Państwu informacje dotyczące trybu i terminu wyborów. Do końca sierpnia pozostaniemy do Państwa dyspozycji w niezmienionym składzie i gotowości. 

 

 

Z wyrazami szacunku i ogromnej sympatii

 

dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
zmiana trybu prowadzenia zajęć

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną

od dnia 18 marca 2021 r. do odwołania wszystkie zajęcia

na kierunkach: edytorstwo, filologia polska oraz humanistyka cyfrowa

będą odbywać się zdalnie


Informacje o trybie prowadzenia zajęć w semestrze letnim

W semestrze letnim większość zajęć dydaktycznych

prowadzona jest w trybie zdalnym

 

W trybie stacjonarnym prowadzone są wszystkie zajęcia

na kierunku: filologia klasyczna (stacjonarne I stopnia)

 

Szczegółowe informacje na temat zajęć

prowadzonych w trybie stacjonarnym:

 

filologia polska, edytorstwo

 

historia sztuki

 

muzykologia

 

 


Tytuł Profesora dla dr. hab. Piotra Chlebowskiego

Miło nam poinformować, że Prezydent RP

nadał tytuł profesora nauk humanistycznych dr. hab. Piotrowi Chlebowskiemu

z Ośrodka Badań nad Twórczością Cypriana Norwida

w Instytucie Literaturoznawstwa

 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

 


Nasza szansa na K2

 

                                                                                                        fot. M. Grębowska

 

                                                                                                     

 

    Nigdy jeszcze nie wróciliśmy na Uniwersytet po przerwie świątecznej tak zmęczeni i pozbawieni entuzjazmu jak w tym roku. Dotyczy to zarówno Profesorów, jak i Studentów. Każda spotkana osoba, każda rozmowa, każda wiadomość – ten sam przekaz: „Nie mam już siły”, „Jestem bardzo zmęczona/y”. Niedługo minie rok od dnia, w którym wyszliśmy z uczelni i przenieśliśmy zajęcia w tryb online, by przeczekać najgorsze. Ten stan trwa już tak długo, że czujemy się wyprowadzeni w tymczasowość, która jednak uporczywie nie chce znaczyć tego, co zawsze znaczyła. Nawet słowa zaczęły poddawać się dyktaturze pandemii... 

 

    W tej rzeczywistości musimy jeszcze jakiś czas wytrwać. Rozpoczęły się szczepienia. Wiem, że wielu z nas już zadeklarowało wolę zaszczepienia się. Z każdym dniem jesteśmy bliżej końca tego czasu, wziętego w bolesny nawias, który rozciąga się tęsknotą i pragnieniem powrotu, odbierając nam siłę i energię. Czy możemy coś zmienić w tej sytuacji? Jesteśmy przecież sumienni: spotykamy się po dwóch stronach ekranu, uczymy (się), pracujemy naukowo, ale bez dawnej werwy. Jak ją odzyskać? Jak dodać siły komuś, kto potrzebuje jej jeszcze bardziej niż my, skoro sami jesteśmy jej pozbawieni?

 

    Sobotnia wiadomość o zdobyciu K2 przez Szerpów wydała mi się wyraźną wskazówką. Szerpowie od zawsze stanowią wsparcie, bez którego żadna wyprawa nie miałaby szans. Nikt jednak nie podziwia ich osiągnięć. Programy informacyjne jedynie zdawkowo wzmiankują o ich udziale w osiągnięciach himalaistów; w panteonie sukcesów są niewidzialni. Tym razem Szerpowie postanowili zamienić swoją codzienną pracę w dokonanie. Nadali nowy wymiar swoim dotychczasowym działaniom i podjęli je z dumą, która nie tylko zdjęła z nich piętno niewidzialności, ale i wyzwoliła w nas refleksję oraz idącą w ślad za nią ogromną falę sympatii. 

 

   To właśnie zadanie dla nas na ten ostatni odcinek: przemieńmy codzienny trud w wyjątkowe zadanie. Cieszmy się z każdego spotkania, nosząc w sobie świadomość, że mamy szansę dać drugiej osobie uśmiech i że będzie on trwał, bo zostanie przekazany kolejnej osobie. Ujrzyjmy swoje codzienne zadania w nowym świetle: wszyscy jesteśmy dziś bohaterami naszej codzienności. Każdy z nas zdobywa swoje K2. Znajdźmy perspektywę, mądrość i spokój, by czuć z tego dumę. I zachowajmy ten czas w pamięci, bo będziemy się ogrzewać w tych wspomnieniach, kiedy słowa powrócą do swoich dawnych znaczeń.

 

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL