odszedł prof. dr hab. Wiesław Müller

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 29 stycznia 2020 r. zmarł

 

Prof. dr hab. WiesławMüller

 

 historyk, emerytowany pracownik Instytutu Historii KUL

twórca i pierwszy Kierownik Katedry Historii XVI-XVIII wieku

 

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona

w czwartek 6 lutego o godz. 11.00 w kościele akademickim KUL

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 13.00

na cmentarzu przy ul. Lipowej

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie...

 

wspomnienie o Profesorze

 

nekrolog


Studia niestacjonarne 2019/2020

Publikujemy ogłoszenia dla Studentów studiów niestacjonarnych WNH w roku akad. 2019/20. Dotyczą one terminów spotkań inauguracyjnych, wysokości czesnego i najważniejszych kwestii organizacyjnych. 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 2019/20


Prezentacje ze spotkania z JM Rektorem KUL w sprawie wdrożenia na KUL Ustawy 2.0

11 czerwca br. odbyło się spotkanie JM Rektora KUL z Dziekanami wydziałów oraz Dyrektorami instytutów dotyczące wdrażania na KUL przepisów ustawy 2.0. Poniżej znajdują się materiały zaprezentowane podczas spotkania.

Ewaluacja jakości działalności naukowej

Statut KUL i szkoła doktorska


Lista kandydatów wybranych na członków RDN

Ogłoszono listy osób wybranych na członków Rady Doskonałości Naukowej, wśród których znaleźli się kandydaci zgłoszeni przez Wydział Nauk Humanistycznych KUL.

Pełna lista członków RDN