Studia niestacjonarne 2019/2020

Publikujemy ogłoszenia dla Studentów studiów niestacjonarnych WNH w roku akad. 2019/20. Dotyczą one terminów spotkań inauguracyjnych, wysokości czesnego i najważniejszych kwestii organizacyjnych. 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 2019/20


Wyszukiwarka czasopism punktowanych

Szanowni Państwo,

zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki czasopism punktowanych dostępnej pod adresem:

https://czasopisma.webclass.co/


Prezentacje ze spotkania z JM Rektorem KUL w sprawie wdrożenia na KUL Ustawy 2.0

11 czerwca br. odbyło się spotkanie JM Rektora KUL z Dziekanami wydziałów oraz Dyrektorami instytutów dotyczące wdrażania na KUL przepisów ustawy 2.0. Poniżej znajdują się materiały zaprezentowane podczas spotkania.

Ewaluacja jakości działalności naukowej

Statut KUL i szkoła doktorska


Nominacja profesorska dla dr hab. Anny Malickiej - Kleparskiej

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17 kwietnia 2019 r. Kierownik Katedry Językoznawstwa Porównawczego w Instytucie Filologii Angielskiej dr hab. Anna Malicka - Kleparska otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych. Serdecznie gratulujemy!


Lista kandydatów wybranych na członków RDN

Ogłoszono listy osób wybranych na członków Rady Doskonałości Naukowej, wśród których znaleźli się kandydaci zgłoszeni przez Wydział Nauk Humanistycznych KUL.

Pełna lista członków RDN