Studia niestacjonarne 2019/2020

Publikujemy ogłoszenia dla Studentów studiów niestacjonarnych WNH w roku akad. 2019/20. Dotyczą one terminów spotkań inauguracyjnych, wysokości czesnego i najważniejszych kwestii organizacyjnych. 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 2019/20


Sprawozdania ze stypendium z dotacji dla młodych 2018/2019

Szanowni Państwo Doktoranci,
uprzejmie przypominamy, że termin złożenia sprawozdań ze stypendium z dotacji dla młodych upływa 30 września. Prosimy zatem Beneficjentów stypendium o złożenie sprawozdań w wersji papierowej w wyznaczonym terminie w CN 207 (Biuro Dziekana WNH).

Formularz raportu: PDF   DOC


Msza św. za zmarłych Pracowników WNH KUL

Szanowni Państwo,

 

Msza św. za zmarłych Pracowników Wydziału Nauk Humanistycznych będzie sprawowana 25 września br. (środa) o godz. 19.00 w Kościele Akademickim KUL. Eucharystii będzie przewodniczył Prorektor ds. Studentów i Kontaktów Międzynarodowych, Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL.


Rada Wydziału Nauk Humanistycznych - wrzesień 2019

Uprzejmie informujemy, że ostatnie posiedzenie Rady Wydziału Nauk Humanistycznych odbędzie się 25 września 2019 (środa) o godz. 15.15 w sali CTW 102.


odeszła do Pana dr Maria Trojanowska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 sierpnia 2019 r. zmarła

Pani dr Maria Trojanowska - archiwista i historyk,

pracownik Instytutu Historii KUL w latach 1974-2007

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 29 sierpnia (w czwartek)

w kościele pw. św. Teodora w Wojciechowie o godz. 15.30.

Po Mszy św. nastąpi złożenie do grobu na cmentarzu parafialnym

 

Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie...

 

nekrolog


Prezentacje ze spotkania z JM Rektorem KUL w sprawie wdrożenia na KUL Ustawy 2.0

11 czerwca br. odbyło się spotkanie JM Rektora KUL z Dziekanami wydziałów oraz Dyrektorami instytutów dotyczące wdrażania na KUL przepisów ustawy 2.0. Poniżej znajdują się materiały zaprezentowane podczas spotkania.

Ewaluacja jakości działalności naukowej

Statut KUL i szkoła doktorska


Nominacja profesorska dla dr hab. Anny Malickiej - Kleparskiej

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17 kwietnia 2019 r. Kierownik Katedry Językoznawstwa Porównawczego w Instytucie Filologii Angielskiej dr hab. Anna Malicka - Kleparska otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych. Serdecznie gratulujemy!