Nagroda im. Artura Rojszczaka

Nagroda przyznawana jest corocznie (w drodze konkursu) młodym doktorom, którzy uzyskali stopień doktora w ciągu pięciu lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym odbywa się konkurs, i wyróżniają się humanistyczną postawą, uczciwością i pasją naukową. Laureat musi być uczonym wyróżniającym się osiągnięciami w pracy naukowej (w dowolnej dziedzinie) oraz dydaktycznej lub społecznej, umiejącym przekraczać granice swojej specjalizacji.

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2020 r. Więcej...


Sukces absolwenta historii KUL

Z dumą i radością informujemy, że Pan mgr JĘDRZEJ PIEKARA otrzymał I nagrodę w III. Edycji Konkursu Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura i Fundacji Kultury Paryskiej w kategorii "praca magisterska" za pracę pt. „Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera”, która została obroniona na kierunku historia na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. Gratulujemy!


Studia niestacjonarne 2019/2020

Publikujemy ogłoszenia dla Studentów studiów niestacjonarnych WNH w roku akad. 2019/20. Dotyczą one terminów spotkań inauguracyjnych, wysokości czesnego i najważniejszych kwestii organizacyjnych. 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 2019/20


Prezentacje ze spotkania z JM Rektorem KUL w sprawie wdrożenia na KUL Ustawy 2.0

11 czerwca br. odbyło się spotkanie JM Rektora KUL z Dziekanami wydziałów oraz Dyrektorami instytutów dotyczące wdrażania na KUL przepisów ustawy 2.0. Poniżej znajdują się materiały zaprezentowane podczas spotkania.

Ewaluacja jakości działalności naukowej

Statut KUL i szkoła doktorska


Lista kandydatów wybranych na członków RDN

Ogłoszono listy osób wybranych na członków Rady Doskonałości Naukowej, wśród których znaleźli się kandydaci zgłoszeni przez Wydział Nauk Humanistycznych KUL.

Pełna lista członków RDN