Pracownicy WNH powołani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować o kolejnych nominacjach!

 

Pracownicy WNH zostali wybrani na Członków Komitetów Naukowych

Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2027:

 

Pan prof. dr hab. Rafał Wnuk do Komitetu Nauk Historycznych PAN,
Pan prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk do Komitetu Nauk o Literaturze PAN,
Pan dr hab. Henryk Duda, prof. KUL do Komitetu Słowianoznawstwa PAN.

 

Gratulujemy nominacji i życzymy satysfakcji z uczestnictwa w pracach

tak szacownych gremiów!


Prof. A. Januszek-Sieradzka i prof. M. Sidor powołane do PKA

Z radością i dumą informujemy,

że Pani Prodziekan dr hab. Monika Sidor, prof. KUL

oraz Pani dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka, prof. KUL 

zostały powołane do Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2024-2027.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z pełnionej funkcji!


Nagroda w konkursie na najlepszą pracę magisterską dla absolwenta historii KUL

Miło nam poinformować, że Pan Przemysław Bara - absolwent historii KUL

otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie

organizowanym przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej w Warszawie

na najlepszą pracę magisterską

dotyczącą ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce.

 

Praca pt. Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne

w gminie Zakrzówek 1942–1945 została napisana

pod kierunkiem dr hab. Ewy Rzeczkowskiej.

 

Serdecznie gratulujemy!


Wyróżnienie za pracę magisterską dla mgr Moniki Szamik

Z radością informujemy, że absolwentka historii
Pani Monika Szamik
otrzymała wyróżnienie w konkursie
na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z antropologii historii
im. Bronisława Geremka, IV edycja (2022).
 
Pani Monika otrzymała nagrodę w kategorii prac magisterskich
za pracę pt. Mieszczańska (nie)codzienność zamościan
w drugiej połowie XVII stulecia w „Efemerosie” Bazylego Rudomicza,
napisaną pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Januszek-Sieradzkiej, prof. KUL.
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 


Zmarł profesor José Luis Gómez Urdáñez

Z żalem powiadamiamy, że 18 października 2023 r. zmarł w Logroño (Hiszpania) profesor José Luis Gómez Urdáñez,

kierownik Katedry Historii Nowożytnej Uniwersytetu La Rioja,

wykładowca i przyjaciel naszego Wydziału. więcej...

 

Msza Święta w intencji Zmarłego zostanie odprawiona

31 października br. (wtorek) o godz. 19.00 w Kościele Akademickim.


Podpisanie umowy z SP 38 w Lublinie

Miło nam poinformować, że Wydział Nauk Humanistycznych

objął patronatem klasy VII i VIII

Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

w zakresie przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki i historia

 

W dniu 11 października 2023 r. umowę w imieniu uniwersytetu podpisali

dziekan WNH dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

oraz dyrektor SP nr 38 dr Teresa Hamryszczak

 

 

 

 


Ks. dr Mariusz Lach nagrodzony Angelusem Lubelskim

Miło nam poinformować, że ks. dr Mariusz Lach,

założyciel i Dyrektor Teatru ITP

został nagrodzony Angelusem Lubelskim

w kategorii "Angelus animacji życia kulturalnego".

 

Nagroda przyznawana jest od 2005 roku osobom, które służą innym.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

fot. Piotr Michalski


Pani Profesor Mirosława Hanusiewicz-Lavallee ponownie w RDN

Z dumą i radością powiadamiamy,
że Pani prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee została właśnie
ponownie wybrana na członkinię Rady Doskonałości Naukowej
w kadencji obejmującej lata 2024-2027.
Tak jak dotychczas, Pani Profesor będzie reprezentowała nasz Wydział
w dyscyplinie literaturoznawstwo. 
Ponowny wybór Pani Profesor tak znaczną liczbą głosów jest wyrazem ogromnego uznania przedstawicieli wielu ośrodków naukowych dla profesjonalizmu oraz stylu,
w jakim Pani Profesor pełniła tę zaszczytną służbę w minionych latach,
najpierw jako członkini Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów,
a następnie RDN. 
Serdecznie Pani Profesor gratulujemy i — dziękujemy!  
W osobie Pani Profesor docenione zostało zarazem
środowisko naukowe naszego Wydziału. 
Jesteśmy przekonani, że udział Pani Profesor w Radzie pozostanie gwarantem
wysokiej jakości pracy tego gremium w tak ważnym obszarze rozwoju kadry naukowej i postępowań awansowych. 
 
Kolegium Dziekańskie WNH 
 
 

Spotkania ze studentami I roku

Uprzejmie zapraszamy studentów I roku Wydziału Nauk Humanistycznych na spotkanie z Kolegium Dziekańskim, które odbędzie się 2 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali CTW-113 (Centrum Transferu Wiedzy).

 

 

Spotkania studentów I roku z koordynatorami kierunków odbędą się w następujących terminach:

 

godz. 13.00 edytorstwo (I stopnia) sala CN-202 (II piętro, Collegium Norwidianum)

 

godz. 13.00 filologia angielska (I stopnia) – sala CTW-113 (I piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 13.00 filologia angielska (II stopnia) - sala CTW-204 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

 

godz. 13.00 germanistyka (I stopnia) – sala CTW-202 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 14.00 filologia germańska (II stopnia) – sala CTW-202 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

 

godz. 13.00 filologia klasyczna (I i II stopnia) – sala GG-370 (III piętro, Gmach Główny)

 

godz. 13.00 filologia polska (I stopnia) – sala CN-204 (II piętro, Collegium Norwidianum)

godz. 13.30 filologia polska (II stopnia) – sala CN-204 (II piętro, Collegium Norwidianum)

 

godz. 13.30 romanistyka (I stopnia) – sala CTW-216 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 14.30 filologia romańska (II stopnia) – sala CTW-216 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 13.00 hispanistyka (I stopnia) – sala CTW-217 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 14.00 hispanistyka (I stopnia) – sala CTW-217 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 13.00 italianistyka (I stopnia) – sala CTW-220 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 14.15 italianistyka (I stopnia, tryb zdalny) – MS TEAMS (Kod dostępu: 87w4ubp), link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ajWsBOp-JUMIyx84YPo1K8cnLH_6GXKxR-TyPHLZ5yEg1%40thread.tacv2/1695646512978?context=%7b%22Tid%22%3a%22be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435%22%2c%22Oid%22%3a%2251d0ada4-3b97-4882-914d-e08c4380530b%22%7d

 

godz. 13.00 historia (I stopnia) – sala CN-104 (I piętro, Collegium Norwidianum)

godz. 14.00 historia (II stopnia) – sala CN-104 (I piętro, Collegium Norwidianum)

 

godz. 13.00 historia sztuki (I stopnia) – sala GG-243 (II piętro Gmach Główny)

godz. 15.50 historia sztuki (II stopnia) – MS TEAMS (kod dostępu: v1qrzsp)

 

godz. 13.00 humanistyka cyfrowa (II stopnia) – sala CN-205 (II piętro, Collegium Norwidianum)

 

godz. 13.00 lingwistyka stosowana (I stopnia) – sala CN-106 (I piętro, Collegium Norwidianum)

godz. 14.00 lingwistyka stosowana (II stopnia) – sala CN-106 (I piętro, Collegium Norwidianum)

 

godz. 13.00 muzykologia (I stopnia) – sala C-1038 (X piętro Collegium Jana Pawła II)

godz. 14.00 muzykologia (II stopnia) – sala C-1038 (X piętro Collegium Jana Pawła II)

 

godz. 13.00 sinologia (I stopnia) – sala CTW-104 (I piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

 

Uwaga!

Dla wszystkich studentów w dniu 2 października zostały ogłoszone godziny dziekańskie do godz. 15.00 (nie odbędą się również dwugodzinne zajęcia rozpoczynające się o 14.10).

Studenci I roku studiów I stopnia w dniach 2-6 października nie mają zajęć dydaktycznych, tylko uczestniczą w spotkaniach w ramach Tygodnia Adaptacyjnego. Zapraszamy!