Odszedł śp. Ireneusz Marciszuk

Ze smutkiem informujemy, że 9 sierpnia bieżącego roku na Ukrainie zmarł nagle śp. Ireneusz Marciszuk, zatrudniony w Pracowni Dokumentacji Wizualnej na Wydziale Nauk Humanistycznych. 

Żałobna Msza święta zostanie odprawiona 24 sierpnia 2019 r. (sobota) o godz. 12.00 w Kościele Akademickim KUL. Po Mszy odbędzie się ceremonia pogrzebowa na cmentarzu wojskowo-komunalnym w Lublinie (wejście od ul. Białej).


Odeszła do Pana dr hab. Alicja Puszka

Z głębokim żalem i niedowierzaniem zawiadamiamy, że 1 sierpnia 2019 r. zmarła Pani dr hab. Alicja Puszka - adiunkt w Katedrze Historii XVI-XVIII wieku

w Instytucie Historii,

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 5 sierpnia (w poniedziałek) w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kazimierzówce pod Lublinem o godz. 12.00.

Po Mszy św. nastąpi złożenie do grobu na cmentarzu w Kazimierzówce

 

Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie...

 

nekrolog


Prezentacje ze spotkania z JM Rektorem KUL w sprawie wdrożenia na KUL Ustawy 2.0

11 czerwca br. odbyło się spotkanie JM Rektora KUL z Dziekanami wydziałów oraz Dyrektorami instytutów dotyczące wdrażania na KUL przepisów ustawy 2.0. Poniżej znajdują się materiały zaprezentowane podczas spotkania.

Ewaluacja jakości działalności naukowej

Statut KUL i szkoła doktorska


Nominacja profesorska dla dr hab. Anny Malickiej - Kleparskiej

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17 kwietnia 2019 r. Kierownik Katedry Językoznawstwa Porównawczego w Instytucie Filologii Angielskiej dr hab. Anna Malicka - Kleparska otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych. Serdecznie gratulujemy!


Lista kandydatów wybranych na członków RDN

Ogłoszono listy osób wybranych na członków Rady Doskonałości Naukowej, wśród których znaleźli się kandydaci zgłoszeni przez Wydział Nauk Humanistycznych KUL.

Pełna lista członków RDN