Nauka

nauka.jpgNa Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II prowadzone są wszechstronne badania naukowe zarówno w zakresie nauk ogólnych, jak i szczegółowych, których profil determinują humanistyczne tradycje KUL i otwarcie na potrzeby współczesnego człowieka.

laboratorium.jpgZakres zainteresowań badawczych znajduje odzwierciedlenie w strukturze Uniwersytetu - posiada on 6 wydziałów i ponad 30 instytutów i ośrodków badawczych.

Wszelkie działania podejmowane na Uniwersytecie dążą do realizowania takich wartości jak uniwersalizm i otwartość. Fundamentem naszej Uczelni jest nakierowanie na ścisły związek z jego najbliższym środowiskiem. Dla KUL-u tym najbliższym środowiskiem jest zawsze człowiek.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona