O projekcie

2018_grant_filozofia_i_teologia

 

 

Wydział Filozofii i Wydział Teologii KUL uzyskały w pilotażowym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” dofinansowanie w wysokości 11 742 500,00 zł na projekt „Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki”.

 

Program „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” ma wspierać najlepsze dyscypliny i dziedziny nauki uprawiane na tzw. uczelniach regionalnych. Środki przeznaczone są na rozwój naukowy filozofii i teologii uprawianych w KUL, wykorzystanie i wzmocnienie ich potencjału naukowego, zwłaszcza publikacyjnego, umiędzynarodowienie badań, współpracę interdyscyplinarną a także na wspieranie rozwoju naukowego młodej kadry. Projekt będzie realizowany przez 4 lata, 2019-2022. Kierownikiem projektu jest dr hab. Monika Walczak, prof. KUL, Dziekan Wydziału Filozofii KUL.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona