Uniwersytet / Władze

Prorektorzy
x_sitarz-tk-20200901-001.jpg

ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz

Prorektor ds. administracji
trzaskowska.jpg

dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL

Prorektor ds. kształcenia
x_zarzycka-tk-20200901-001.jpg

s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL

Prorektor ds. nauki i kadr
Beata_Piskorska_foto.jpg

dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL

Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju
zadroga_adam.jpg

dr hab. Adam Zadroga, prof. KUL

Prorektor ds. misji i cyfryzacji
Dziekani i prodziekani

Wydział Teologii

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

hanna_witczak_1.jpg?1475132834154
Prodziekan ds. studenckich
domagala.foto.jpg
Prodziekan ds. kształcenia

Wydział Filozofii

Wydział Nauk Humanistycznych

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych

Wydział Medyczny

maciejewski_prof.jpg
Pełnomocnik Rektora KUL ds. Wydziału Medycznego