Opera Omnia 9"Wiara w Piśmie i Tradycji. Teologiczna nauka o zasadach" to tytuł 9 tomu Opera Omnia Josepha Ratzingera. Tom, wydany pod redakcją prof. Marzeny Góreckiej oraz ks. prof. Krzysztofa Góździa, został uroczyście zaprezentowany podczas międzynarodowej konferencji  "Teologia w świecie nauki" (22-24 czerwca 2018 r), zorganizowanej z okazji 50-lecia Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jego treść, skupiona wokół problematyki teologii jako nauki wiary i Kościoła jako miejsca przepowiadania wiary, wpisała się doskonale w tematykę konferencji.

 

Do wydania tomu przyczyniły się Papieski Wydział Teologiczny wraz z partnerami: Lasami Państwowymi oraz Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną Invest-Park.

 

Opera omnia 9 Opera omnia Opera omnia
     
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2018, godz. 13:52 - Leszek Wojtowicz