studenci_kul.jpgOferta edukacyjna KUL to liczne kierunki studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich, doktoranckich i podyplomowych.

Studenci mają dostęp do nauki wielu języków obcych. Poza starożytnymi i nowożytnymi językami europejskimi mogą się uczyć języka chińskiego, hebrajskiego i sanskrytu. Na KUL działa jedyna w Polsce Katedra Języka Celtyckiego, gdzie studenci uczą się języka walijskiego, szkockiego, irlandzkiego i staroangielskiego. Ścisłą współpracę z zagranicznymi uczelniami prowadzi m.in. Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego oraz Katedra Kultury i Języka Hiszpańskiego. Uniwersytet kształci również obcokrajowców, oferując im programy studiów w języku angielskim. Także z myślą o studentach z zagranicy Szkoła Języka i Kultury Polskiej prowadzi roczne, semestralne, wakacyjne oraz przygotowane na zamówienie kursy, których absolwenci uzyskują kredyty akceptowane przez uniwersytety na całym świecie.

Nasi studenci biorą czynny udział w naukowych projektach międzynarodowych, np. w ramach Centrum Prawa Amerykańskiego lub Szkoły Prawa Ukraińskiego. KUL współpracuje z wieloma uczelniami w kraju i zagranicą korzystając m.in. z programu Most i Erasmus.
 

Biblioteka Uniwersytecka KULDo dyspozycji studentów pozostają Biblioteka Uniwesytecka oraz biblioteki zakładowe, akademiki, stołówka, przychodnia zdrowia, obiekty sportowe, kawiarenki uniwersyteckie i pracownie komputerowe. Wprowadzone są również liczne rozwiązania, które umożliwiają studiowanie osobom z niepełnosprawnością. Studenci KUL korzystają z dostępnych stypendiów naukowych i socjalnych.

W zakresie poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy służy studentom pomocą Biuro Karier KUL.
Teatr Enigmatic
Dzięki niezwykle twórczej działalności pracowników i studentów, rozwijających swoje pasje i zainteresowania w ramach blisko 70 organizacji naukowych, artystycznych i sportowych, Uniwersytet tętni bogatym życiem kulturalnym. Od początku istnienia Uniwersytetu, jego władze przywiązywały ogromną wagę do rozwoju duchowego studentów. Możliwość tę stwarza młodzieży Duszpasterstwo Akademickie, będące mozaiką wielu wspólnot i przedsięwzięć.

Autor: Dział Komunikacji
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2020, godz. 10:08 - Grzegorz Tutak