Podczas konferencji Tomasz Zdzikot, Podsekretarz Stanu w MSWiA odznaczył zasłużonych pracowników USC Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego