Problematyka badawcza

 

      Pracownicy Katedry Akwizycji i Dydaktyki Języków od ponad dwóch dekad prowadzą prace badawcze w dziedzinie psycholingwistyki, w szczególności w dziedzinie akwizycji i dydaktyki języków. Ich badania obejmują - najogólniej - problem akwizycji języka drugiego (francuskiego/polskiego) w środowisku instytucjonalnym, nabywania kompetencji w obcym języku specjalistycznym, analizy strategii uczenia się oraz uczenia się i nauczania.

      Prace naukowe realizowane przez pracowników Katedry dotyczą też szeroko pojętego obszaru językoznawstwa stosowanego. Prowadzone są wieloaspektowe badania mające na celu ukazanie wzajemnych związków pomiędzy językoznawstwem a dydaktyką języka francuskiego, wymagające odniesień do różnych dziedzin szczegółowych, takich jak akwizycja języków, dydaktyka szczegółowa czy metodyka nauczania, oraz opartych m.in. na analizie relacji język ojczysty - język obcy.

     Kolejny obszar badawczy eksplorowany w ramach prac Katedry to prace koncentrujące się na zagadnieniu nauczania/uczenia się języków specjalistycznych, skupione szczególnie na specjalistycznych formach wypowiedzi w języku francuskim w kontekście zawodowym.

     Działalność Katedry wspierają pracownicy dydaktyczni prowadzący zajęcia z praktycznej nauki języka obcego.

 


Kierownik Katedry

prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska


Obsada Personalna Katedry

mgr Stefano Gandini

mgr Monika Łakuta

dr Katarzyna Maniowska

dr Aleksandra Krauze-Kołodziej

dr Anna Kucharska

mgr Kévin Raynaud

dr Piotr Wasilewski

 


Kontakt
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

pokój 411 (Gmach Główny)

tel.   +48 81/ 445 43 55

fax:  +48 81/445 43 45

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2019, godz. 07:34 - Edyta Kociubińska