W uroczystości inaugracji roku akademickiego 2014/2015 udział wzięli m.in.: premier Ewa Kopacz, wicepremier Janusz Piechociński, prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk, wojewoda lubelskich Wojciech Wilk, marczałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, europoseł Krzystof Hetman, minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński, arcybiskup Stanisław Budzik, nuncjusz apostolski w Polsce Celestino Migliore. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Witold Kieżun. Profesor otrzymał także tytuł i statuetkę „Deo et Patriae deditus”.