Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II powitał uczestników V edycji Akademii Młodych Humanistów KUL. Celem prowadzonej przez Instytut Filologii Polskiej, Instytut Historii, Wydział Filozofii oraz Uniwersytet Otwarty Akademii jest zapewnienie indywidualnej opieki naukowej oraz dodatkowych możliwości kształcenia i wymiany doświadczeń uczniom w szczególny sposób zainteresowanych naukami humanistycznymi. W tym roku do programu uniwersyteckiego tutoringu dołączyło 84 uczniów ze szkół Lubelszczyzny.