Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Reise in die Tiefe der Zeit und des Traums" - (Re-)Lektüren des ostmitteleuropäischen Raumes aus österreichischer, deutscher, polnischer und ukrainischer Sicht (Podróż w głąb czasu i snu - (Re)lektura wschodnioeuropejskiej przestrzeni kulturowej z austriackiej, niemieckiej, polskiej i ukraińskiej perspektywy) zorganizowana przez Instytut Filologii Germańskiej KUL.