II Spływ Prypecią - maj 2007

 

Ubiegłoroczna wyprawa na Polesie Ukraińskie zorganizowana wspólnie przez lubelskie kluby kajakowe zakończyła się obietnicą powrotu w te piękne rejony. Zgodnie z postanowieniem, tegoroczny weekend majowy wodniacy skupieni w:

Studenckim klubie kajakowym „KONTRA” przy PTTK na KULu

Lubelskim Towarzystwie Kajakowym „FALA” oraz

Klubie „CIERNIK” przy O.M. PTTK

wyruszą na spływ rzekami Prypeć i Stochód.

 

Wyprawa kajakowa na Ukrainę to niezwykle ekscytujące przeżycie. Turystyka kajakowa jest tam bardzo mało popularna, a miejscami nawet zupełnie nieznana. Nie ma więc mowy
o tłoku na szlakach. Jedyni ludzie, których można spotkać podczas spływu to okoliczni rybacy łowiący przy pomocy tradycyjnych metod lub mieszkańcy wsi koszący łąki albo pasący bydło.

Regionalny Park Krajobrazowy "Prypeć-Stochód" leży na terytorium Ukrainy, w jej północno-zachodniej części, na granicy z Białorusią. Oddalony jest nie więcej niż 100 km od granicy z Polską, na wschód od Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie". Administracyjnie teren Parku położony jest na obszarze dwóch obwodów: Wołyńskiego i Równieńskiego. Pod względem rzeźby terenu, stosunków wodnych oraz typów siedlisk i szaty roślinnej zbliżony jest do podobnych terenów w Polsce - Polesia Lubelskiego z Pojezierzem Łęczyńsko-Włodawskim. Administracyjne centrum Parku znajduje się w miasteczku Lubieszów znanym z tego, że w latach 1684-1834 istniało w nim jedno z najlepszych w II Rzeczypospolitej Kolegium Pijarów. Z Lubieszowa pochodzą - lub tam studiowali - znani uczeni, działacze polityczni, społeczni i religijni: Tadeusz Kościuszko, Stanisław Jundziłł - botanik, założyciel Wileńskiego Ogrodu Botanicznego, Teodor Narbutt - pedagog i filozof, Adam Naruszewicz - polski historyk i poeta, i wielu innych. Jednak, jak na ironię, obszar, z którym związanych jest tyle znacznych postaci, jest stosunkowo słabo zbadany.

Na terytorium Parku występuje najgęstsza sieć wodna nizinnej części Ukrainy. Również poziom zabagnienia terenu jest najwyższy na Ukrainie. Jest to ostatnia rozległa, nie zmeliorowana sieć rzeczna Europy. Tu zaczynają się sławne "Błota Pińskie" - bagna, które właśnie na terenie Parku zachowały się w najbardziej naturalnym stanie. W granicach parku znajduje się 60 km rzeki Prypeć, której koryto ma szerokość od 30 do 100 metrów. Drugą rzeką jest Stochód. Koryto rzeki jest warkoczowate, z licznymi meandrami i wyspami.
Z uwagi na mały spadek terenu , wody płyną leniwie i spokojnie.

Unikalna przyrodnicza wartość regionu Górnej Prypeci zdobyła międzynarodowe uznanie. Należy wspomnieć, że region Górnej Prypeci, w tym również park krajobrazowy, należy do Euroregionu Bug. Park Krajobrazowy "Prypeć-Stochód" jest obszarem o unikalnych walorach przyrodniczych. Jego zachowanie jest bardzo ważne dla przyrody nie tylko Ukrainy, ale również Polski i Białorusi.

Jako nieliczni staramy się propagować turystykę w tym rejonie.

Ciekawostką jest fakt, że tereny te znajdują się w odległości zaledwie ok. 200 kilometrów od Lublina. Spływ odbędzie się przy udziale Biura Promocji Miasta Lublina oraz pomocy Konsulatu Ukrainy w lublinie.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa.

Impreza ma charakter otwarty i niekomercyjny. Dlatego liczymy na wsparcie i pomoc ze strony instytucji i wszystkich życzliwych nam osób.


Wyprawa na Polesie poświęcona jest pamięci
JANUSZA MICHALSKIEGO
nieodżałowanego kolegi i inicjatora pierwszego spływu Prypecią

LUBELSCY WODNIACY


Relację z poprzedniego spływu możesz przeczytać klikając text_ico TUTAJ.
Autor: Kontra
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2007, godz. 21:27 - Wiesława Chibowska